David Formánek

Přepis:

Jste si vědomi toho, že podle CDC v letech 2004-2014 v USA zemřelo na spalničky 0 lidí? Během stejného období zemřelo 108 lidí na MMR vakcínu podle systému zaznamenávající nepříznivé účinky vakcín. Jste si vědomi toho, že studie výzkumného institutu ottawské nemocnice z roku 2011 zjistila, že 1 z 168 dětí navštívilo pohotovst během 4-12 dní po jejich 12 měsíční MMR vakcinaci, a že během studie zemřelo několik dětí? Počet úmrtí nebyl odhalen. 1 z 168 je mnohem vyšší riziko poškození z vakcín než 1 z milionu, o kterém jsou informováni rodiče.

Jste si vědomi toho, že CDC je držitelem 50 patentů vakcín a ročně prodává vakcíny v hodnotě 5 miliard dolarů? Jste si vědomi toho, že na příbalovém letáku MMR vakcíny firmy Merck je uvedena smrt jako jedno z desítek možných vedlejších účinků? Četli jste někdy příbalový leták vakcíny? Jste si vědomi toho, že americký Kongres uznal, že vakcíny jsou nevyhnutelně nebezpečné?

Jste si vědomi toho, že bezpečnostní studie vakcín téměř vždy provádí výrobci vakcín, a že žádná vakcína v dětském očkovacím harmonogramu se netestovala proti skutečnému, inertnímu placebu? Testovaly se proti starší vakcíně nebo adjuvantu jako hliník. Jste si vědomi toho, že farmaceutické léky pod Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jsou v průměru testovány 4,5 let, než získají licenci? Vakcíny se v průměru testují 4,5 dní, než získají licenci. 4,5 dní oproti 4,5 rokům. Jste si vědomi toho, že studie z nemocnice Harvard Pilgrim pod záštitou ministerstva zdravotnictví a sociální péče v USA odhalila, že se hlásí méně jak 1 % poškození z vakcín?

To znamená, že více jak 99 % nežádoucích účinků z vakcín se nehlásí nebo neuznává. Jste si vědomi toho, že kompenzační program pro poškozené vakcínami v USA vyplatil více jak 4 miliardy dolarů v důsledku vakcinačních poškození a úmrtí? Jste si vědomi toho, že Kanada je jediný národ skupiny G7 bez kompenzačního programu pro poškozené vakcínami? CDC používá zprávy z Medicínského institutu k podpoření svého tvrzení, že vakcíny nezpůsobují autismus.

Zpráva Medicínského institutu z roku 2011 o autismu vyvozuje, a cituji: „Důkazy jsou nedostatečné k přijetí nebo odmítnutí kauzálního vztahu mezi toxoidem záškrtu, tetanu a bezbuněčného černého kašle ve vakcínách a autismem.” Zpráva o bezpečnosti od Medicínského institutu z roku 2011 posuzovala vakcíny proti neštovicím, tetanu, hepatitidě B a MMR vakcínu.

Studovali 155 zdravotních onemocnění. Ve 134 případech ze 155 literatura nebyla dostatečná k přijetí nebo odmítnutí příčinnosti. Zní vám to, že věda je vyřešená? Pokud si nejste vědomi těchto faktů, nemáte žádné právo prosazovat tuto špatně testovanou lékařskou proceduru na dětech z Ontaria. A pokud si jich jste vědomi, podílíte se na lékařském a vědeckém podvodu. Drtivá většina rodičů, co má děti poškozené vakcínami nebo mrtvé v jejich důsledku, nyní znají pravdu.

Ví, že věda nedokáže potvrdit tvrzení, že vakcíny jsou bezpečné, viz. odstavec výše. Tyto rodiče nebudete umlčovat skrze cenzuru, zostuzování, příkazy a manipulaci. Dokud kanadské ministerstvo zdravotnictví neschválí nezávislou, dlouhodobou studii očkovaných vs neočkovaných lidí, plýtváte čas nás všech. Žádné množství tlaku od kanadského ministerstva zdravotnictví nebo torrontské zdravotnické rady nebo korporátně řízených médií nás nepřesvědčí o opaku.

Naše důvěra byla narušena. Neil Row a Richard Shabash v posudku z roku 2018 napsali: „Hysterie, kterou posilují média a veřejné zdravotnictví, kvůli pár případům spalniček, je neoprávněná.” Pan Row je uznávaný imunolog z torrontské univerzity. Dr. Shabash nedávno byl na pozici hlavního ministra zdravotnictví pro Ontario. Možná byste měli poslouchat někoho, kdo patří mezi vás. Kongres byl vydírán k navrhnutí NCVIA v roce 1986. Ví všichni, co to je? Jde o národní zákon o dětském poškození z vakcín. Výrobci vakcíny prohrávaly řadu velkých žalob v souvislosti s poškozením a úmrtím způsobenými jejich produkty.

Zatlačily na Kongres, aby schválil zákon, co jim dá právní imunitu. Kongres jim na to řekl, že musí ročně dělat bezpečnostní studie a že se musí každé dva roky hlásit Kongresu. V žalobě z roku 2018 se prokázalo, že ministerstvo zdravotnictví a sociální péče v USA nic takového neudělalo. Žádné studie a žádné zprávy Kongresu už 30 let.

Vaše agenda, kde je „věda vyřešená”, a která má být univerzální pro všechny, která má v úmyslu zavést občany k povinnému očkování, přímo porušuje ontarijský zákon o souhlasu se zdravotní péčí, obecnou deklaraci bioetiky a lidských práv, Norimberský kodex a Listinu základních práv a svobod kanadské ústavy, jak potvrdilo kanadské ministerstvo zdravotnictví svým tvrzením. Tohle je Kanada. Není to Salem v roce 1692. Není to Berlín v roce 1939. Tohle neobstojí. Děkuji za váš čas.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

 6,723 Zhlédnuto

Přepis:

Zdravím všechny, jsem dr. Andrew Kaufman a tohle je 19. listopad 2020 a dnes mám pro vás speciální zprávu. Včera se konečně zveřejnila nechvalně známá dánská studie o rouškách v Annals of Internal Medicine. Tohle je studie… budu teď s vámi sdílet obrazovku… které bylo zabráněno v publikaci. Jak vidíte tady. Máme tady článek z The Blaze, který v podstatě píše o tom, co se psalo v dánských novinách, o čemž jsem slyšel z několika zdrojů. A jde o to, že v Dánsku provedli studii roušek. Proč je to tak důležité?

Protože zatímco existuje spousta studií o rouškách, které zkoumají chřipky, nachlazení nebo jiné problémy, doposud nebyly žádné studie roušek z reálného světa, které by zkoumaly covid-19. Tato je první. Ostatní publikované studie jsou velmi spekulativní nebo pozorovací… jinými slovy zkoumají, co se stalo poté, a je spousta konfliktních dat v záznamech z hlediska epidemiologie. Možná jste viděli nedávné prezentace, které na to upozorňují. Tohle je tedy první, vysoce kvalitní studie, jde o randomizovaný řízený experiment, který byl předem navržen. Jedna studovaná skupina nosila roušky a druhá nenosila, a zkoumali míru infekce.

Tohle bude nejsilnější vědecká studie, která bude dostupná k vedení těchto rouškových opatření. Tuto studii překvapivě odmítnuly tři prestižní časopisy, New England Journal of Medicine, Lancet a JAMA, což je Journal of American Medical Association. Tohle je dost překvapivé, protože jak víte, momentálně všichni chtějí publikovat jakoukoliv studii o covidu-19 a spoustu těch studií jsem kritizoval za nízkou kvalitu. Přesto se publikují v prestižních časopisech jako i Nature a New England Journal of Medicine, takže tohle bylo překvapivé a přimělo mě to zamyslet se, co v té studii zjistili, co není příznivé a důvod, odmítnout její publikaci.

Než se dostanu ke studii, chci poukázat na to… omlouvám se, počkejte. Chci sdílet něco jiného… tady je to. Omlouvám se… Asi jsem to ztratil, každopádně jsem chtěl zmínit, že Danny Rancoura na jaře udělal studii, která přezkoumala všechny studie o rouškách. Byla tam celá řada randomizovaných řízených experimentů s rouškami, jak typu N95 tak chirurgickými rouškami. Byly provedeny jak mezi zdravotníky a také v komunitním prostředí. Zkoumaly přenos chřipky a nachlazení, a žádná z těch studií nezjistila, že by roušky zabraňovaly přenosu infekcí nebo by snižovaly výskyt infekce.

To ukazuje tedy historický výzkum a nyní máme první studii provedenou v souvislosti s covidem-19 a údajným virem SARS-CoV-2. Tady vidíte ten článek. Je publikován na Annals of Internal Medicine. „Efektivita přidání doporučení nošení roušek k ostatním zdravotním opatřením k zabránění infekce SARS-CoV-2 mezi dánskými nositeli roušek.” Než se ponoříme do studie, a projdu jí s vámi podrobně, chci říct, že je dost evidentní, že autoři změnili svůj jazyk v tom, jak popisují svá zjištění a závěry v této studii. Vidíte totiž, že se snaží, aby to vyznělo, že roušky mohou být efektivní, když samotná studie ve skutečnosti k tomu nepřináší žádné důkazy. Jak jí budeme procházet, budu vás na tohle upozorňovat. Začneme v abstraktu, což je krátké shrnutí článku.

Je to ve vědeckých článcích typická věc. Vidíme, že cílem je zhodnotit, jestli doporučování nošení chirurgických roušek mimo domov snižuje riziko nákazy SARS-CoV-2 v prostředí, kde roušky nebyly běžné a nebyly mezi doporučenými zdravotními opatřeními. Tuto studii dělali v Dánsku, kde v době, kdy ji dělali, což bylo v dubnu a květnu 2020, veřejnosti nedoporučovali používání roušek. Lidé ve studii možná byli mezi menšinou, která v Dánsku nosila roušky.

Přeskočíme dopředu na… Jak si jí projdeme, přezkoumáme její výsledky. Teď se přesunu k obsahu studie. Chci poukázat na to, že jsou zde tři různé hypotézy, které tato studie může ukazovat. Dvě z nich jsou zřejmé a jedna je přítomná ve všech studiích. Jedna hypotéza by mohla být, že roušky snižují míru infekce. Druhá by byla, že roušky zvyšují míru infekce. Byla by to jedna nebo druhá, protože jsou opačné. A také žádná hypotéza, což znamená, že není žádná spojitost mezi nošením roušek a mírou infekce.

Tady v podstatě vidíme, co zjistili. Posuneme se trochu dolů. V úvodní sekci samozřejmě nadnáší předpoklad, že SARS-CoV-2 způsobuje tohle respirační onemocnění covidu, ale my víme, že to nebylo prokázáno, i když to spousta studií zmiňuje. V této studii odkazují na Světovou zdravotnickou organizaci jako na zdroj, který to určil. Pokud se podíváme na plán experimentu.. v podstatě měli… omlouvám se. Snažím se to najít. Omlouvám se, je těžké v tomto článku snadno pohybovat nahoru a dolů.

Každopádně tady popisují studii a někde tady mají tabulku, ke které se chci dostat. Tady je. Zvětšíme si ji. Super.

Takto tu studii provedli. Měli lidi, kteří vyplněním formuláře projevili zájem o studii. Bylo jich 17 tisíc. Poté měli kritéria pro způsobilost… museli např. vyplnit formulář nebo nesměli už předtím mít pozitivní test na covid. Ty vybrané nahodile rozdělili do skupiny, která měla nosit roušky, kde jich bylo něco přes 3000, a do kontrolní skupiny, která neměla nosit roušku. Někteří ti lidé během studie odpadli.

Šlo o 30 denní pozorování. Jak vidíte, ze 3030 se počet snížil na cca 2400 a v druhé skupině ze 3000 na cca 2500. Tyto boxy na stranách popisují, co se stalo, že lidé ze studie odpadli. Několik z nich se správně neřídili instrukcemi, někteří z nich měli pozitivní výsledek testu na protilátky na začátku studie, takže je do ní nezahrnuli, a zbytek v podstatě experiment nedokončil.


Jestli se Vám líbí překlady, ocením jakýkoliv příspěvek na jejich tvorbu a udržení chodu projektu, děkuji.


To stejné je v podstatě ve skupině, která nosila roušky. Tady píšou, u kolika lidí měli data o protilátkách a pak tady dole píšou, u kolika lidí měli data na konci. V podstatě měli data u všech, kteří studii dokončili. Někteří z nich měli test na protilátky a jiní měli PCR test, a někteří z nich byli lékařem diagnostikováni. Vraťme se tedy zpět… V podstatě měli dvě skupiny – jednu s rouškami a druhou bez roušek. Provedli počáteční test a pak test na konci měsíce. Zjistili, kolik lidí, co na začátku měli negativní test, měli na konci pozitivní test. Pozitivní test mohli zjistit třemi způsoby. Buď PCR testem, testem na protilátky, nebo diagnózou lékařem. Tady vidíte, že brali ohled na různé rysy skupiny. Obě skupiny byly v těchto a dalších důležitých zdravotních faktorech dost podobné. Tohle je dost zajímavé.

Skupiny, která nosila roušky, se zeptali, kolik lidí je nosili tak, jak bylo doporučeno, a kolik z nich ne. 93 % roušku ve skutečnosti nosilo podle doporučení, alespoň převážně. A pouze 7 % se nedrželo doporučení. Tohle je důležité, protože když zkoumali výsledky, nejprve brali skupinu jako celek a pak odebrali ty lidi, kteří se podle doporučení neřídili. Vidíme tedy výsledky na základě odlišných analýz skupin. Tady je v podstatě začátek výsledků. Vidíte, že ve skupině s rouškami bylo 42 lidí, kteří na konci měli pozitivní test.

Ano, ve skupině s rouškami. A 53 v kontrolní skupině bez roušek. Pamatujte, že kontrolní skupina byla trochu větší. U první skupiny to bylo 1,8 % a u druhé 2,1 %. Vidíte, že obě jsou v podstatě na stejném čísle – 2 %. Není mezi nimi velký rozdíl. Ale provedli statistickou analýzu, aby se ujistili, že tam skutečně žádný rozdíl nebyl, a to zobrazují tato čísla. Tady píšou: „V analýze experimentu…” to znamená, že se počítal kdokoliv, kdo chtěl být na konci, i když odpadli dříve. „Rozdíl mezi skupinami byl -0,3 %.”

To je jen rozdíl mezi 1,8 – 2,1 = -0,3. To mínus znamená, že ta skupina měla méně infekcí. Interval spolehlivosti, což je 95 % datových údajů, má rozsah od -1,2 do 0,4. Jelikož ten rozsah přesahuje nulu, je jak v mínusu tak plusu, znamená to, že ten rozdíl je bezvýznamný. Protože roušky nemohou zároveň snižovat a zvyšovat míru infekcí. Tohle znamená, že tento rozdíl můžeme ignorovat a říct, že mezi těmito skupinami není žádný rozdíl. To stejné ukazuje tato hodnota P. To znamená pravděpodobnost, že k tomuto výsledku došlo nahodile. Vidíte, že hodnota P je 0,38, což je 38 %. To znamená, že tomuto výsledku nemůžeme vůbec věřit.

A poměr pravděpodobnosti, což je v podstatě vaše šance, že se nakazíte, když nosíte roušku, je 0,82. Ale když se znovu podíváme na interval spolehlivosti, přesahuje plus 1, a 1 znamená žádný rozdíl, Méně než 1 (0,54) znamená, že snižuje míru infekce, a tohle 1,23 znamená, že zvyšuje míru infekce. Jak jsem říkal, tato čísla můžeme ignorovat. A tady pravděpodobnost 33 %, že k výsledku došlo nahodile. Zvyklostí v lékařské vědě je, že pravděpodobnost by měla být méně než 0,05 %, aby byla považovaná za významnou, což znamená méně než 5% šance, že k výsledku došlo nahodile. Vidíme, že tu nemáme žádnou statistickou významnost, a to znamená, že mezi těmito skupinami není žádný rozdíl, takže nošení nebo nenošení roušky nemá žádný vliv na míru infekce. Takže velmi jednoznačné.

Analýzu ale také provedli dalšími způsoby, protože pamatujte, že jsem vám řekl, že 7 % lidí nenosilo roušku správně. Těch 7 % lidí tedy naprosto odebrali z rovnice, znovu to spočítali, a zjistili rozdíl mezi skupinami -0,4 což je o trochu větší rozdíl než 0,3. Ale interval spolehlivosti znovu přesahuje nulu, a hodnota P není významná, poměr pravděpodobnosti to stejné – přesahuje 1 a hodnota P není významná. Podle mě provedli ještě jednu analýzu, ve které brali v potaz jen ty, kteří roušku nosili dokonale. Výsledky byly znovu stejné. Mezi dvěma skupinami nebyl žádný významný rozdíl. To je to hlavní, co plánovali a udělali.

Poté provedli tzv. následnou analýzu, což znamená, že se tuto analýzu rozhodli udělat až poté, co měli výsledky. Tady provedli experiment, který jsem právě zmínil, kdy pouze zahrnuli ty lidi, kteří roušku nosili přesně tak, jak jim bylo řečeno. Znovu vidíte, že rozdíl mezi skupinami je ještě menší, ale na tom nesejde, protože přesahuje nulu, hodnota P není významná, poměr pravděpodobnosti přesahuje 1. Jinými slovy, nehledě na to, jakým způsobem tato data zanalyzovali, vyšly jim stejné výsledky – žádná hypotéza. Není žádná prokázaná spojitost mezi rouškami a mírou infekce. Tato studie byla velmi dobře navržená a provedená k vyhodnocení tohoto výsledku, protože v podstatě plánovali, že kolem 2 % bude mít pozitivní test, a to jim přesně vyšlo.

Vše bylo v této studii provedeno velmi dobře. Sekundární výsledky přeskočíme, protože to jsou testy na jiné viry, a nebylo to moc významné… ostatní viry v lidech nenašli. Ale chci poukázat na diskuzi, protože tady změnili jazyk. Je důležité to vidět přímo v akci, protože je to dost významné. I tak můžete zjistit, co se tím snaží říct.

Tady je sekce diskuze. „V tomto komunitně založeném, randomizovaném řízeném experimentu v prostředí, kde nošení roušek nebylo obvyklé a nebylo mezi ostatními doporučenými covidovými opatřeními,” dobře, jinými slovy na místě bez roušek. „Doporučení nosit chirurgickou roušku venku mimo domov mezi ostatními lidmi nesnížilo, na konvenčních úrovních statistické významnosti,” ve skutečnosti ani zdaleka ne ke konvenčním úrovním, „nesnížilo výskyt infekce SARS-CoV-2 v porovnání s doporučením roušky nenosit.” Pojistili si to výrazem „doporučení nosit roušky”, ale v analýze ve skutečnosti zkoumali jen část skupiny, která se skutečně řídila doporučeními do písmene, a i tak nedošlo ke snížení ve výskytu infekce. Takže „nesnížilo výskyt infekce SARS-CoV-2” je ten hlavní poznatek a ve skutečnosti to jediné, co by měli uvést v této sekci diskuze. Ale chci vás upozornit na další věc, protože tohle jsem nikdy neviděl uvedeno v žádné studii.

Popírá to matematiku, to tímto způsobem popsat, protože ta zjištění nejsou významná. Takže je nemůžete interpretovat jako reálná. Můžete jen říct, že není spojitost mezi rouškami a mírou infekce. Podívejte se, co tady napsali. „95 % intervalů spolehlivosti jsou kompatibilní s možným 46% snížením a 23% zvýšením míry infekce mezi nositeli roušek.”

Říkají vám, že roušky mohou současně snížit a zvýšit míru infekce. Je dost hloupé, že to tady zahrnuli, ale tohle jsou věci, které musí říct, aby se jejich studie publikovala. Protože tohle je velmi nepopulární zjištění. Takže na závěr… máme první vysoce kvalitní randomizovaný řízený experiment, velmi dobře provedený, který se řídí všemi obecnými zvyklostmi postupu práce včetně prosté, ale efektivní statistické analýzy. A výsledky ukazují, že neexistuje významná spojitost mezi nošením roušek a infekcí SARS-CoV-2 podle PCR testu, testu na protilátky nebo klinické diagnózy.

Co je nejdůležitější, ukazují, že roušky nesnižují míru infekce. Tohle je nejkvalitnější studie z reálného světa v souvislosti s covidem-19, kterou doposud máme. Má přesně stejná zjištění jako každý jiný randomizovaný řízený experiment, který se prováděl u jakéhokoliv virového onemocnění. Podle mě tedy z toho můžeme vyvodit, že roušky nefungují.

Děkuji vám za váš čas. Uvidíme se brzy.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

ODKAZ NA DÁNSKOU STUDII

 11,629 Zhlédnuto

STÁHNOUT VIDEO

Přepis:

Hlasatel SkyNews: Davos a Světové ekonomické fórum. To je to tlachání, které se každý leden pořádá v krásném švýcarském městě Davos. Kromě všech báječných popových a filmových hvězd, co tam létají svými soukromými letadly, různé velké korporace a vlády, včetně té naší australské, posílají každý rok zástupce na tuto vytříbenou událost.

Od prvního dílu tohoto pořadu jsme poukazovali na absurditu, pokrytectví a zhnusení se nad miliardáři jako Bono, co povídal o zlých stránkách kapitalismu. Minulý rok tam vystoupila Greta Thunberg, která světové vůdce poučovala o změně klimatu. No… tento týden máme nějaké dobré zprávy. Možná protože panikaří, že ne dostatek bambilionářů vyrazí do mrznoucích švýcarských alp uprostřed koronavirové epidemie, Světové ekonomické fórum před pár dny oznámilo, že Davos v lednu byl odložen.

Pravda, nevypadá to dobře, když soustavně mluvíte o globálním oteplování a venku sněží. Světové ekonomické fórum se bude konat koncem jara, kdy je mnohem tepleji, v luxusním resortu Bürgenstock nabízejícím výhled na jezero Lucerne. Akce se bude konat na obou stranách krásného jezera, a okázalí zástupci budou převáženi přes třpytivou hladinu jezera.

Jak hezké… Ale zajímalo by mě, jestli za odložením Davosu není něco víc než jen počasí a virus. Zajímalo by mě, jestli určité vlády a korporace začínají mít obavy o dalším Světovém ekonomickém fóru, protože by je zcela jistě měly mít. Další Světové ekonomické fóru není jen nějaké tlachání papalášů o klimatu. Je to antidemokratické uskupení navržené k tomu, aby zničilo vaši práci, ukradlo vaši prosperitu a připravilo vaše děti o jejich budoucnost. Je to zarytě levicová, ekologická fraška. plná kvazi fašismu.

Před pár týdny jsem zde mluvil o znepokojivém trendu mezi mnohými světovými levicovými elitami, které se stále více snaží covid-19 spojit se změnou klimatu. Mnozí z nich zachází tak daleko, že navrhují, aby všechna koronavirová opatření jako lockdowny, ničení podniků, potlačování nepokojů, zákaz vycházení, taktiky ozbrojených policistů, by se mělo stát „novým normálem”¨ pro řešení změny klimatu. To je vskutku přesně to, co další Světové ekonomické fórum plánuje. Přesvědčit vlády za pomocí velkých korporací a technologických společností, aby vyvolaly něco hluboce zlověstného s názvem „Velký reset”. Cože? Přesně tak… zní to dost šíleně. Ale je to program navržený k tomu, aby nám sebral všechna naše základní, demokratická práva ve prospěch nové formy společnosti, kterou budou řídit elity. Zaprvé… zde je kousek oficiální reklamy pro Velký reset.

Jak hezké… jako někdo, kdo se mnoho let živil tvořením reklam, povím vám, že to video je stejné klišé jako ta nejstupidnější korporátní reklama. Rozeberu vám to. Tato reklama ve zkratce říká: Všechny nejhorší věci na světě, od koronaviru, po přírodní požáry, výtržnosti, znečištění, chudobu jsou nějak spojené. Pak tvrdí, že ty věci mohou magicky zmizet doslova stisknutím tlačítka.

A pak, z ničeho nic, vše na světě bude znovu správné a čisté. Velký reset. Jak jednoduché.

Klaus Schwab: Světové ekonomické fórum v lednu 2021 bude sloužit jako globální summit zaměřený na uskutečnění Velkého resetu. Tento summit shromáždí fyzicky na jedno místo do Davosu rozhodující řídící činitele, a bude spojen s virtuálním sesterským summitem, za kterým bude stát mladá generace globálních tvůrců. Propojí přes 400 vůdců z celého světa a zajistí, aby taková iniciativa za globální reset postupovala vpřed a brala ohled na hlasy všech, kteří zaostávají.

Hlasatel: Na chvíli ponechme stranou, že ten chlápek vypadá, jakoby byl na konkurzu na vedoucího Smerše v dalším filmu Jamese Bonda. Ve skutečnosti se jmenuje Klaus Schwab, zakladatel a šéf Světového ekonomického fóra. Dle mě je to naprostý pitomec, a k tomu se dostanu za chvíli. Je velkým fanouškem dronů, algoritmů a čínské komunistické strany a je přesvědčen, že nás čeká čtvrtá průmyslová revoluce, která změní to, co znamená být člověkem. Propaguje tuto zvrácenou fantazii, že lidé a stroje se nějak propojí v jeho zelené utopii. Jak jsem říkal, praštěné. Ale tento šílenec má velmi mocné přátele, kteří jsou odhodlaní společně s ním stisknout tlačítko Velký reset.

Klaus Schwab: Nyní jsme v historické době, nejen co se týče boje s virem, ale změny systému.

Princ Charles: Máme jedinečný, ale rychle se zkracující čas k využití příležitosti, se poučit a udělat reset k udržitelnější cestě. Je to příležitost, kterou jsme předtím neměli a možná ji znovu mít nebudeme. Musíme využít všechny páky, co máme k dispozici, s vědomím, že každý z nás hraje důležitou roli.

CEO Mezinárodního měnového fondu: Nyní je načase se zamyslet, co historie bude o této krizi vyprávět. Co způsobí, že historie se bude na tuto krizi dívat jako na velkou příležitost na reset.

António Guterres (generální tajemník OSN): Velký reset je vítaným uznáním toho, že tato lidská tragédie musí být budíčkem. Je nezbytně nutné, abychom vytvořili novou představu, přebudovali, znovuoživili a vyrovnali celý svět. Vyrovnání investic, využití vědy a technologie, a pokrok v přechodu k nulovým emisím, Všechny prvky Velkého resetu jsou zásadní pro vybudování budoucnosti, kterou potřebujeme.

Moderátor: Ano, nulové emise… velká mantra klimatického kultu. Princ z Walesu, Mezinárodní měnový fond, OSN se všichni rozhodli přebudovat celý svět, co znamená být člověkem, jak fungují peníze, jak lze vynucovat politickou moc. A zde je jen pár dalších klipů o Velkém resetu.

Sharan Burrow: Už jsme měli nerovnost v příjmech, která posilovala nerovnost v příjmech, rase a pohlaví. Máme zde naléhavou situaci s klimatem, od které nemůžeme odejít. Není pochyb, že samotné přežití lidské rasy vyžaduje, abychom se spojit.

Bernard Looney: Jakýkoliv kompenzační bonus by měl mít zelené podmínky. Ceny za energie by měly odrážet skutečnou cenu.

Potřebujete kapitál soukromého sektoru, genialitu soukromého sektoru, technologii soukromého sektoru, a schopnosti soukromého sektoru, aby se přidaly. Je třeba velká důvěra mezi soukromým sektorem a veřejným sektorem, aby tohle fungovalo.

Lord Nick Stern: Musíme v dalších 20-30 letech dramaticky změnit naši ekonomiku. A dalších 10 let bude naprosto klíčových.

Jun Ma: Zotavení musí být zelenější než jakékoliv předchozí zotavení. K tomu se musíme ujistit, aby kompenzační bonus, včetně finančního, byl zelenější než předtím.


Jestli se Vám líbí překlady, zvažte podporu na jejich tvorbu skrze formulář níže. Děkuji.


Moderátor: Princ Charles trvá na tom, že je třeba použít všechny dostupné páky k vyvolání Velkého resetu. Jak je možné, že na základě této jedné věty není Charles automaticky vyloučen z postupu na trůn? To je nad mé chápání. Není teď jen plně ponořen v zaryté, levicové, ekologické politice, ale podporuje bizarní formy ekologického fašismu. Královna musí zasáhnout a trvat na tom, aby neměl nic dalšího společného s touto šaškárnou. Konec konců, ve Viktorii v Austrálii nyní vidíme, jak to vypadá, když všechny dostupné páky se využívají k vynucení covidových omezení, které zahrnují zákazy vycházení, lockdowny, povinné roušky, uzavírání podniků, nutnost se zdržovat max 5 km od svého domu, neschopnost navštívit umírající příbuzné, atd.

Pamatujte, že to nejsem já, kdo spojuje covid se změnou klimatu, ale tito šílenci včetně Charlese, OSN, MMF, kteří chtějí okopírovat globální reakci na covid a použít ji na změnu klimatu, k prosazení nulových emisí. Jen abych vám připomenul, tento chlápek Schwab je hlavou Světového ekonomického fóra, které chce vytvořit globalizovaný svět s partnerstvím mezi vládami a velkými korporacemi… globalizace, která v podstatě řídí chod věcí. V edici časopisu Spectator z tohoto týdne Maurice Newman píše: „Profesor Schwab a jeho kolegové už začali mobilizovat rozsáhlé sítě levicových aktivistů. Ti, kteří se vysmívali tvrzením, že změna klimatu je zástěrkou pro nový světový řád, by se měli znovu zamyslet.” Tato skutečnost je nyní jasně vidět. „Bude vyvinut intenzivní tlak na všechny parlamenty ke schválení opravňujících zákonů a zřeknutí více zodpovědností nezvoleným byrokratům v globálních institucích. Klientelistický kapitalismus je prokletím pro pravé tržní ekonomiky, a dávání větších pák těm, kteří ho prosazují, je fašistické.” píše Maurice Newman.

Schwab rozsáhle píše o změně lidstva pomocí strojů, nanotechnologií… je fanouškem dronů, umělé inteligence. Kupodivu premiér Viktorie v Austrálii, Daniel Andrews, nedávno opustil od pokusů zadržet lidi na základě podezření, že mohou neuposlechnout covidová nařízení. Tato věc se pozoruhodně podobá tomu, co říká Schwab o tom, jak technologie „mohou” zasáhnout do soukromého prostoru našich myslí, číst naše myšlenky a ovlivnit naše chování. Schwab předpovídá: „Jak se schopnosti v této oblasti vylepší, pokušení policejních agentur a soudů využívat techniky k určení pravděpodobnosti kriminální činnosti, vyhodnocení viny nebo dokonce i získání vzpomínek z mozků lidí, se zvýší.” Schwab říká, že tohle vše „redefinuje, co to znamená být člověkem.” Zní jako vyšinutá postava z komiksu Batmana. Schwab také píše, že „senzory, paměťové spínače a obvody lze zakódovat do lidských střevních bakterií. A že „chytrý prach, mřížky počítačů s anténami, se nyní mohou uvnitř těla uspořádávat.”

Ano, tento šílenec z Marvelovského komiksu řídí světově nejprestižnější ekonomické fórum. Naši korporátní ředitelé a obchodní vůdci se za ním každý rok plazí do Davosu, a co je horší… naše vláda plýtvá vašimi penězi, posílá vedoucí politiky a vysoce placené státní zaměstnance, aby tancovali, jak tento šílenec píská. Je to ostuda. A zmiňoval jsem, že je velkým fanouškem Číny jako vůdce jeho nového lepšího světa?

Klaus Schwab: Bylo velmi vhodné pozvat prezidenta do Číny, abychom si s ním, jako vůdcem země, promluvili o budoucí angažovanosti Číny v globálních záležitostech. Čína bude hrát zásadní roli v budování naší globální budoucnosti.

Moderátor: Proč Čína? Kromě dronů a sledování, také předstírá, že mu záleží na změně klimatu.

Klaus Schwab: Čína se už ujmula vedení… stačí se podívat na jednání v Paříži o životním prostředí.

Moderátor: Covid, Čína, změna klimatu… Velký reset je toxický, jedovatý a ošklivý produkt fašismu zahalený ve falešném environmentalismu. Je to fraška. Co dělat? Náš generální guvernér musí na královnu naléhat, aby Charles přestal se svým zapojením v této šaškárně. Australská vláda musí odmítnout poslat jakékoliv zástupce do Lucerne v květnu, a jakékoliv australské podniky, které se budou účastnit této grotesknosti, si zaslouží plný hněv australských spotřebitelů a akcionářů.

Bernard Looney: Jak nám někdo příště řekne, že boj se změnou klimatu je buď příliš drahé nebo obtížné, musíme jim a sobě připomenout, co se momentálně děje.

Změnu musíme nejen vyžadovat, ale také tvořit.

Klaus Schwab: Musíme dostát očekáváním, které jsme vytvořili, a taky tak učiníme.

Moderátor: Neříkejte, že jsem vás nevaroval.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

 9,342 Zhlédnuto

STÁHNOUT VIDEO

Přepis:

Posledních pár dní cítím… a podle mě se cítíte stejně… takovou těžkost u srdce. Snažil jsem se to pochopit a přijít na to, co vám říct a jak to říct. Asi to budu muset říct následovně… nevím, jak vy, ale já už toho mám dost. Jsem vyčerpaný. Jsem otrávený. Už jsem měl dost. Už mě nebaví odhalovat korupci, dělat výzkum…. létat do zámoří a nechávat si přeložit dokumenty, aby byly na detail přesné, prezentovat důkazy… víme, co se děje… až na to, že jak to odhalíme, nic se nestane. Nikdo nejde do vězení… nikdo už za nic neplatí. Nic…

Pokud vy a já bychom udělali jen polovinu věcí, co denně dělají ti papaláši ve Washingtonu, šli bychom do vězení. Clintonové to prošlo… i levice věděla, že Clintonova nadace je špinavá. Prodali uran našemu největšímu nepříteli – Rusku. A nic. Nic. Clintonová může vzít přísně tajné emaily a dát si je na svůj server ve svém domě! Něco, za co byste vy a já šli do vězení. Seděli bychom na doživotí. Žádný problém… Útok v Benghází? Nic. Nejen, že jsme vám ukázali, že jsme prodávali zbraně skupině v Sýrii, ze které se stala ISIS… to jsme dělali v Benghází. Nejen to, ale jen zavraždění amerického velvyslance a ještě k tomu na den Veteránů jsme opustili naše vojáky! Stalo se něco? Ne, ne. Ne. Nic. Nic.

Už mě to nebaví. Jsem vyčerpaný z toho, být otevřený a říkat: Dobrá, prozkoumejme špehování tohoto prezidentského kandidáta. To je dost velké obvinění. Dělali to? A pak zjistit, že ano, a nic se nestalo! Trump prý konspiroval s Ruskem. Bože! To by měl být největší skandál všech dob, kdyby to byla pravda. Kdyby to nebyla pravda, a začalo se to, a papírové důkazy dokonce ukazují, že o tom věděli, až do Bílého domu! Řekli byste si, že to by byl ještě větší poprask. Lhaní u FISA soudů? Nic. Vytvoření seznamu nepřátel? Nic.

Využívání našich tajných služeb k asistenci na této operaci. Utrácení milionů dolarů na tvrzení, o kterém věděli, že není pravdivé. Koluze s Ruskem? Věděli to, ještě než byl prezident zvolen! Skandál, ztráta miliard dolarů daňových poplatníků v Ukrajině? Žádný problém. Lži a koluze s Obamovou vládou v Ukrajině? Žádný problém. Zapomeňte na společnost Burisma… to bylo kolik? 7 miliard dolarů? Koho to zajímá? Podívejte se na Hunter Bidena a jeho otce v Číně! K tomu ale nemáme důkazy… ano, máme.

Máme veškeré důkazy, které by stačily komukoliv, kdo je upřímný. Máme všechny dokumenty na jeho vlastním zatraceném notebooku, které byly ověřeny lidmi, kteří s ním pracovali, kteří byli demokraté, kteří měli ty stejné emaily na svých vlastních počítačích! A nic… Skandál našeho soudnictví, hluboký stát, ve který jsem před čtyřmi lety nevěřil… Bože, musíte být mrtví… a nejspíše volit v posledních volbách… jestli hluboký stát nevidíte. Korupce našich médií. Naše média nám říkají, abychom popírali, co vidíme na vlastní oči. Hoří tam auto a oni: „Tady se nic neděje.” Za vámi hoří auto!

Ale toho si nemáme všímat. Z dobra se dělá zlo a ze zla se dělá dobro. Chtějí po vás, abyste nevěřili vlastním očím, ale abyste věřili jim. Radikálové ničí naši zemi v ulicích měst. Nemají ani Trumpovy, ani Bidenovy, ani americké symboly. Ale nebojte se, tohle je mírumilovná skupina. Vážně? Naše děti jsou indoktrinovány různými nesmysly. Říká se jim, že jsou rasisté jen na základě barvy, se kterou se narodili. Učitelské odbory se naprosto vymkly kontrole. Black Lives Matter šíří lži… Nikoho to nezajímá.

Nikoho nezajímá, že Black Lives Matter je ve skutečnosti korporace. Že Black Lives Matter na svém vlastním manifestu napsali, že chtějí zničit nejužší rodinu! To je ale v pořádku… Antifa? Ne. Ti se na ulicích chovají klidně. Je to jen myšlenka… ano, stejně jako nacismus byla myšlenka. Pokud ale podporujete ústavu, pokud jen řeknete: „Chci férové a legální sčítání hlasů,” jste hned radikálem. Jste protivládní fanatik… už toho mám dost. Mám toho dost. Minulý týden jsem skoro nevysílal, protože tohle jsem vám chtěl říct. Až na to, že bych poté řekl: „Tak zatím.” Víte, jak je tohle těžké? Vím, že to víte, protože to děláte ve svém životě. Víte, jak je těžké, tyto věci znát, být schopen tyto věci prokázat, a přesto to nikoho nezajímá, a vy jste ten špatný. A pak si říkat: „Zůstaň v klidu a v srdci si drž lásku.” Něco vám povím. Nic není u konce.

CNN a kupodivu i Fox News nemají moc k tomu, vyhlásit vítězství pro kohokoliv. Pokrytectví ze strany mainstreamových médií a levice, kteří apelují na Trumpa, aby uznal porážku a přijmul výsledky, je ohromující. Kdy demokraté s radostí přijali svoji porážku? Kdy to udělali? Kdy v posledních 20 letech přijali porážku? Ani jednou od George Bushe staršího. Al Gore v roce 2000 spustil 36 denní právní bitvu. Tehdy jsem byl na Floridě. Porážku plně přiznal až v prosinci! I do dnešního dne stále říkají, že George Bush ukradl volby.

Celou dobu ho delegitimizovali. To byla jen zkouška nanečisto ve srovnání s tím, co udělali Trumpovi. Demokraté do dnešního dne tvrdí, že Rusko ukradlo volby v roce 2016. Ve snaze to prokázat utratili 32 milionů dolarů. My jsme utratili nějakých 100 dolarů a čas na telefonu a ukázali jsme vám, že to nebyla pravda. Kdo je současný guvernér Georgie? Když se zeptáte Stacey Abrams a ostatních z demokratické strany, je to Stacey Abrams. Nevzdali se toho… ona stále říká, že to nebyly legitimní volby. Prohrála o 50 tisíc hlasů. „To neplatí.

Ve skutečnosti jsem vyhrála.” Demokraté jsou ti největší břídilové všech dob, ale Trump… pokud neustoupí… víte co, trhněte si. Existuje proces. A Trumpova kampaň má každé právo na to, ho dokončit. Možná to změní nebo nezmění výsledek voleb, ale na procesu záleží! Na právu záleží! Demokraté a média dělají vše ve své moci, aby vás přesvědčili, že to, co Trump teď dělá, není normální. Je to normální. Už před těmito volbami jsem vám říkal, jak levice připravuje protesty na ulicích, aby přinutili Trumpa přiznat porážku.

Dělala to pravice v roce 2000? Začali jsme věci zapalovat, když probíhalo vyšetřování Ruska? Ne. A Will Barre… kde sakra jste? Už mě nebaví poslouchat všechny, jak říkají, že jste tak skvělý. Jak jste ten nejspravedlivější. Kde k sakru jste? Nevěříme našemu soudnictví. Co děláte?! Levice se organizuje, aby přinutila Trumpa odstoupit. Nyní se přesouvá do druhé fáze… minulý pátek začaly nové protesty. Když si projdete jejich seznam, plánují akce až do ledna. Ale momentálně jsme v oku bouře. Všichni byli připraveni se bouřit na ulicích, a vypadalo to, jakoby jim někdo zavolal a řekl: „Ne, zastavte se. Vypadá to, že to možná zvládneme bez výtržností.” Je zvláštní, jak klidná je situace.

Ale zaručuji vám, že jakmile to bude vypadat, že mají jakékoliv důkazy o ukradnutí voleb, nebo to jen byla upřímná chyba… zaručuji vám, že okamžitě budou na ulicích dělat výtržnosti. Dříve jsem vám ukazoval pilíř těchto protestů. Šlápnou na plyn ve chvíli, pokud Trump odmítne ustoupit. Čím déle se tohle bude táhnout, levice bude o to více volat lidi k tomu, aby vyšli do ulic. Zapomeňte na to, že takto ten proces funguje. Proces, kterého demokraté využívají pokaždé, když prohrají. Přestaňte mě poučovat o snaze delegitimizovat dalšího prezidenta. Oficiální to bude až 9. prosince! Ústava popisuje proces a Donald Trump má povinnost, prošetřit tyto volby. Ano, jsou tam anomálie.

Věřte tomu, nebo ne. Je důležité, abychom dokázali oddělit svinstvo od skutečných otázek… a momentálně jsme po krk ponoření ve velkém svinstvu, pokud se podíváte na internet. Vsadím se, že existují ruští agenti, kteří teď hrají na obou stranách. Zjistíte, že Trumpova kampaň se nyní zaměřuje na všechny špatné věci nebo možná na všechny správné věci. Podívejme se na to, na co se zaměřují právníci. Protože tohle není politický proces. Minulé úterý byl politický proces… teď je to ústavní. Mám několik otázek, které by podle mě měly zaznít.

1. Proč členové dozorčí komise v Pennsylvánii nemohli dělat svoji práci? Jeden dozorčí komise řekl, a cituji: „Neměli jsme doslova žádný přístup nebo schopnost cokoliv sledovat.” Podobné tvrzení máme z Michiganu. I když dozorčí byli ve volebních místnostech, nemohli být dostatečně blízko, aby cokoliv viděli. Když se o tom lidé dozvěděli, dívejte, co udělali. No jo, to se snadno vysvětlí. Nikdy předtím jsem neviděl nic takového. Proč byste zakrývali okna? Město Detroit, které je naprosto čisté, řeklo Fox News, které je „zcela jistě” na naší straně, že to udělali, aby ochránili informace voličů a natáčení hlasování. Ale podívejte se, jak daleko od oken jsou sčítači hlasů! Jak je uvidíte?

Před více jak měsícem jsem řekl, že to budou změny v pravidlech… a zaručuji vám, že v tomto je dostanete, pokud existuje způsob, jak změnit výsledek voleb od Bidena… během volebního večera to vypadalo, že vedl Donald Trump, a pak najednou se to přehouplo na Joe Bidena. Možná je to legitimní. Ale něco vám povím. Budou to změny v pravidlech uprostřed hry, uchýlení se k masovému hlasování poštou. Řekl jsem vám, že to způsobí velký chaos a otevře dveře buď skutečnému podvodu nebo přinejmenším zdání podvodu. Hlasování poštou se historicky odmítá. Deseti tisíce hlasů se obvykle odmítne. V Pennsylvánii je to vždy kolem 1 %. Pokud hlasovací lístek vyplňujete poprvé, jsou to až 3 %.

Obvykle v Pennsylvánii. Obvykle za to může lidská chyba. Nesprávné vyplnění lístku. V roce 2016 se v Pennsylvánii podalo 266 208 volebních lístků přes poštu. 2 534 hlasů bylo odmítnutých. To je téměř 1 % odmítnutých. A co tento rok? Když spousta lidí hlasovala poprvé, měly by to být 3 %. Ne, míra odmítnutých lístků v Pennsylvánii byla v tomto roce 30x nižší než v roce 2016. Z více jak 2,6 milionů volebních lístků našli jen 951 nesprávně vyplněných. To je velmi dobré… to je míra 0,3 %. Ale to nic… toho si nevšímejte.

Překlad: David Formánek

ZDROJ

 10,079 Zhlédnuto

STÁHNOUT VIDEO

Přepis:

Vysíláme živě na We Are Vaxxed na Instagramu. Takže lidi, máme tu pár informací, které si pečlivě vyslechněte. Toto jsou fakta. Chci, abyste to všude šířili, kopírovali. Cokoliv bude nutné, protože se to bude cenzurovat. Toto jsou fakta, sdílejte je se všemi svými skupinami, s kýmkoliv, kdo si do sebe nechce dávat fragmenty tkání z potracených lidských plodů nebo nechat měnit svou DNA. Toto jsou fakta, toto je balení vakcíny COVID-19 od firmy AstraZeneca. Přímo před vámi, podívejte se na to. Podívejme se na to – teď se nezabývejme složením.

Chci, abyste se zaměřili na tohle. Tohle je vakcína na COVID-19. Claire vám to zvětší. Toto číslo, které tu vidíme, je ChAdOx1-S. COVID-19 vakcína. Můžeme jít na další.. Malý moment. Pak si otevřete researchsquare.com. Je to velmi důležíté. Tato videa děláme, abyste si udělali svůj vlastním průzkum. Nespoléhejte na nás, udělejte si to sami. Takže si vyhledejme tento ChAdOx1 nCoV-19. Než se na to podíváme, podívejme se tady… co je rekombinantní? Co to znamená? Ptám se Anua a on říká, že neví.

Musíte si vygooglovat všechna jednotlivá slova. Nevynechávejte nic, jen protože vědeckému textu nerozumíte. Vyhledejme si tento výraz na Wikipedii a hned to vidíte. Molekuly rekombinantní DNA (rDNA) jsou molekuly DNA, vytvořené laboratorními metodami genetické rekombinace jako je molekulární klonování, které spojují genetický materiál z více zdrojů a vytvářejí sekvence, které by se jinak v genomu nenacházely. Najděte si to sami, jde mi o to, že je to opět přímo před vaším obličejem. Že tohle je v této vakcíně. Můžou nás nazývat blázny a hroznými výrazy. Ale tato věc je přímo před vámi. Ale vraťme se. To, co po vás chci, je udělat si vlastní průzkum. Tady jsme začali, zpět k tomuto číslu. Toto je balení této vakcíny od firmy AstraZeneca, A jak píšou tady, znovu využíváme přímé RNA sekvencování k analýze exprese transkriptu z genomu ChAd0x1 v lidské buněčné linii MRC-5.

ZDROJ

Řeknete si, že to vynecháte. Je to trošku komplikované, musí to být něco vědeckého. Ne. Vyhledejte si to. A co pak najdeme, až si to vyhledáme? MRC-5 je produktem výzkumu plicní tkáně 14 týdenního potraceného mužského europoidního plodu. Tu to máte, lidičky. Tato vakcína proti covidu-19, o které všichni hovoří, že spasí svět, má v sobě spoustu svinstva. Ale jednu věc, kterou to má určitě, je plicní tkáň 14 týdenního potraceného europoidního mužského plodu. Který býl replikován znovu a znovu po velmi dlouhou dobu. Takže tohle pošlete každé život milující osobě. Zapomeňte na věc vakcíny. Jsou všichni ok s tím, že se tohle bude do nich píchat nebo do jejich dětí? Je to naprosto nechutné. Takže to sdílejte. Ale ještě vám ukážu jednu věc. Tohle je to, co chtějí. Dám to na sociální síť, můžete si to vyhledat.

Regulační úřad pro léky a zdravotníctví (MHRA) urgentně hledá software na bázi umělé inteligence, který by zpracovával očekávané vysoké množství nežádoucích účinků vakcíny proti Covid-19.

ZDROJ

Oni vědí, že tyto vakcíny budou lidi těžce poškozovat nebo zabíjet. Lidi, je to přímo před vašima očima. Najděte si to sami, sdílejte to, stáhněte si to, a zkuste si z toho udělat své vlastní video. Nevím, jak to uděláte, nejsem technický typ. Protože oni to vymažou. Milujeme vás. Jste naprosto zcela milováni. Modlete se, proste. Vymodlete to a sdílejte.

Složení vakcín v ČR: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-275

 62,059 Zhlédnuto

STÁHNOUT VIDEO

Přepis:

Tom Woods: Ano, používám dost pobuřující jazyk se slovem „kult”. Ale hodí se to k popisu toho, co se děje. Vůdci se nikdy nemýlí, na důkazech nezáleží, lidé mimo kult jsou nelidští, sobečtí, které je třeba svázat a zesměšňovat. Mají slogany jako „poslouchejte vědu”. Ten slogan má být možná vtipný? Protože tohle jsou nejméně vědečtí lidé, na které jsem kdy narazil. Žijí v hermeticky uzavřené bublině odolné vůči faktům. Můj domovský stát, Massachusetts… už tam ze zřejmých důvodů nežiji… nedávno zaznamenal nárůst tzv. případů.

Na Twitteru jsem viděl někoho, kdo naříkal, že on a ostatní obyvatelé Massachusettsu to podělali. Dobrá, zaprvé… porovnejme případy vs úmrtí. Případ znamená, že máte pozitivní test. Většina si ani nevšimne, že tento virus vůbec má. Ta křivka jsou případy. Ta modrá na spodku jsou úmrtí. Můžete říct: „To není fér, protože úmrtí mají zpoždění 14 dní. Musíte 14 dní čekat.” Dobře, proto jsme je posunuli o 14 dní zpět, aby to pasovalo. Už jsme to do grafu zahrnuli. Když bude někdo říkat: „Musíte počkat 14 dní,” už jsme tak udělali.

Do grafu jsme to zahrnuli. Jak vidíte, mezi případy a úmrtím není spojení. Nepanikařte z tzv. případů. Nevím, jak je po měsících tohoto možné, že to lidé stále neví. Všimněte si, že tento člověk na Twitteru nedokáže přiznat, že voodoo nefunguje. Vždy za to mohou burani, co dostatečně neposlouchali. „Pokud byste vy hlupáci nás konečně poslouchali, tento virus by už byl pryč.” Chápu, proč se pokrokáři uchylují k tomuto myšlení. Mají pověrčivou víru ve státní moc, takže když stát řekne, že může vymýtit virus… kdo říká, že nemůže?

Zadruhé jsou v tom začlenění tzv. odborníci, co hloupé veřejnosti nařizují… a to je jejich preferovaný styl vládnutí… Zatřetí – umožňuje jim to zesměšňovat pracovní třídu, kterou pohrdají. „Jen kdyby se tito burani řídili vědou, už bychom to měli za sebou.” Co ale říkají fakta? Lockdowny pouze oddalují nevyhnutelné. Zanechávají za sebou ruiny. Itálie, která měla na začátku tohoto roku brutální a barbarský lockdown, ve čtvrtek 5.11. oznámila 428 úmrtí, což je obdoba 2354 úmrtí v USA. Tady je dostala tzv. věda.

Protože tu proběhnu spoustou materiálu, odkážu vás, pokud budete chtít víc, na můj ebook s názvem „Vaši facebookoví přátelé se o lockdownu mýlí”. Jen napište slovo Lockdown na číslo 33444 a získáte ho. Nebo navštivte web WrongAboutLockdown.com. Není skvělé, jaká jména domén se mi daří koupit? Uveďme si pár příkladů… Peru, Belgie, Spojené království. Tam měli striktní lockdown a vysokou úmrtnost. Belgie a Spojené království znovu zavádí lockdown, stejně jako většina Evropy. Když jsou šílenci konfrontováni s těmito daty, snaží se tvrdit, že daná země nezavedla lockdown dostatečně brzy. Nemůže to být důvod, že lockdowny nefungují… vždy za to mohou hlupáci, co neposlouchali vědu, i když za lockdowny je přesně 0 % vědy. Nikdo v literatuře až do dnešní doby nedoporučoval lockdown. Není žádná příručka pro lockdowny.

„Tento lockdown nefungoval, protože jste se neřídili…” Žádná příručka pro lockdowny není. Lockdowny až do roku 2020 neexistovaly. Rozhodně nelze říct, že Španělsko se nezavřelo brzy a striktně. Nebo Itálie. Teď ty stejné evropské země, jejichž nesnesitelní intelektuálové radí USA, jak řídit krizi, znovu mají nárůst úmrtí. V Itálii, Spojeném království a ostatních místech se alespoň nějací lidé staví na odpor.

Poslední lockdown jim vzal vše, co měli. Jedno video, které se virálně rozšířilo, ukazuje italskou ženu, jak pláče, protože přišla o vše a nemá, jak nakrmit své dítě. Hádám, že by měla poslouchat vědu, že? Tohle je tak zvrácený a vyšinutý kult. Jedno slovo, které je pro tyto lidi jako kříž před Drákulou, je Švédsko. Švédsko nezavedlo lockdown, nezavřelo podniky, školy zůstaly otevřené, žádné povinné roušky. Když to zmíníte, už víte, co řeknou. „Švédsko mělo ale vysokou úmrtnost!”¨ To je jejich okamžitá odpověď. Jsou země, které se zavřely, zničily lidské životy a mají horší úmrtnost než Švédsko, ale to nechme stranou.

Kolem 75 % úmrtí ve Švédsku se stalo v jejich otřesně řízených domovech důchodců. Všichni chápou, že jsou otřesně řízené a je třeba je změnit. Ale když tohle zohledníte, uvědomíte si, že to není tak špatná úmrtnost. Bylo jim řečeno: „Pokud se do června nezavřete, budete mít 96 tisíc úmrtí.” V červnu jich měli 4000. Mýlit se o 24 násobek nepřiměje ty lidi, co říkají „poslouchejte vědu”, aby se na chvíli zastavili a zamysleli: „Možná je to s tímto virem trochu jiné, než co jsme se naučili v kapitole 2 Úvodu do epidemiologie.” Můj stát Florida se neuzavřel během nárůstu. Alarmisté nemají vysvětlení, jak jsme se z toho dostali. Tento týden jsme zaznamenali nejnižší dvoudenní počet úmrtí od července.

To by nemělo být možné. Máme pátou nejstarší populaci v zemi. Navštěvují nás turisté, jsme otevření. Měli bychom být místem s neustálými úmrtími, pokud by předpovědi měly pravdu, ale ne. Existuje spousta vysvětlení, proč to tak je. Ale nikdo si je nechce vyslechnout… chtějí slyšet… lidé jsou z nějakého důvodu alergičtí na dobré zprávy. Nic takového jsem nezažil. Řeknu něco dalšího kontroverzního. Na světě jsou i jiné problémy kromě covidu. Co vy na to? Neuvěřitelné, že to musíme říkat. Rychle vyjmenuji jen některé problémy s lockdowny. Některá ne-covid úmrtí způsobená lockdowny. Tohle vše je podloženo odkazem na mainstreamový zdroj, který vaši přátelé nemohou popřít.

Na stránce TomWoods.com/Covid mám tyto problémy detailněji popsané. Je tam odkaz na blogový článek „Úmrtí způsobené lockdowny”. Takže TomWoods.com/Covid. 1. Několik zdrojů tvrdí, že ve Spojeném království dojde k tolika odvratitelným úmrtím na rakovinu jako úmrtí na covid kvůli tomuto šílenství. Z dubna máme zprávu z OSN o tom, že radikální narušení obchodu může letos vyústit ke stovkám tisícům nadbytečným úmrtím dětí. A také 46-66 milionů děti může v přímém důsledku upadnout do extrémní chudoby.

Pak máme úmrtí na zoufalství, předávkování alkoholem a drogami, a sebevraždy – odhaduje se 77 tisíc nadbytečných úmrtí z těchto příčin. UNICEF varuje před 1,2 miliony úmrtími dětí kvůli příčinám převážně souvisejícími s lockdowny. Máme odhady… a tohle je z Oxfordské univerzity… až 130 milionů lidí jsou v ohrožení vyhladovění kvůli možnému hladomoru způsobeným těmito lockdowny a narušením dodavatelských řetězců na desítkách míst na světě. Myšlenky na sebevraždu v USA rapidně narůstají. Bývávalo to tak, že ve věkové skupině 18-24 let kolem 6,8 – 11 % lidí v té skupině přemýšlelo o sebevraždě v období 12 měsíců. Nyní 25,5 % z nich přemýšlí o sebevraždě a to v období 1 měsíce.

Pamatujte… na těch životech nezáleží. Kultu na těch životech nezáleží. CDC tento rok odhaduje téměř 94 tisíc nadbytečných úmrtí na jiné příčiny než covid, a to zahrnuje kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, rakovina. Za spoustu z nich mohlo zrušení údajně nepodstatné péče během paniky. Z časopisu Lancet víme, že lidé s demencí nebo vážnou duševní poruchou měli během lockdownu větší riziko nadbytečného úmrtí. Pacienti s demencí měli 53% vyšší riziko úmrtí a 123% vyšší riziko úmrtí bylo mezi staršími pacienty s vážnými duševními poruchami.

Dokonce New York Times napsalo zprávu, že jako přímý důsledek lockdownů, v příštích pěti letech bude 1,4 milionů nadbytečných úmrtí na tuberkulózu, půl milionu úmrtí na HIV a 385 tisíc úmrtí na malárii. Tohle je největší fiasko veřejného zdraví v historii světa a média ho tak neuvěřitelně překroutila, že velká část veřejnosti oslavuje padouchy a prská na hrdiny. A co je zvrhlé, oslavuje ničení svých vlastních životů a životů svých dětí. Pamatujete na toho úchyláka Zeke Emanuela, který nám řekl, že se do normálu vrátíme, až přijde vakcína.

Nemůžete mít konference, koncerty, sportovní akce, náboženské mše, večeři v restauraci. Nemůžete mít věci, pro které žijete. Můžete zůstat doma a zírat na zeď, pokud chcete. Budete stále naživu. To vše se vrátí až s vakcínou. A říká: „Bude těžké být 18 měsíců bez vzdělání, příjmu a kontaktu se svými přáteli a rodinou.” Ten člověk radí Joe Bidenovi ohledně viru. A co on řekl? „Vaši čtenáři se musí podívat na Itálii, která provedla celonárodní lockdown. Nikdy jsme nebyli tak nízko jako je dnes Itálie. Potřebujeme takový proces celonárodně… takový jsme neměli.” Zaprvé říká, že potřebujeme celonárodní lockdown, co trvá 8 týdnů. Jak se Itálii daří teď, ty kreténe? Je přesně tam, co všichni se vám snažili říct. Virus se vrátí. O čem mluvíte? Dr. Fauci pak řekl to stejné… „Byli jsme pošetilí. Ve skutečnosti se zavřelo jen 50 % národu.

V Evropě se zavřelo 90-95 % všech aktivit. Proto se jim tak dařilo.” Dobře… podívejme se, co se děje v Evropě. DailyBeast právě napsal: „Na návratu covidu v Itálii je zejména znepokojující to, že tam provedli vše, co odborníci jako Dr. Anthony Fauci radili.” Jaké to překvapení. Kdo to mohl předvídat? Asi jen lidé mimo hermeticky uzavřenou bublinu, kteří posledních 7-8 měsíců dávají pozor. Lockdowny nefungují… pouze vysávají radost ze života, ničí úspory lidí a jejich živobytí, zpožďují nezbytné operace, narušují dodavatelské řetězce, tudíž mohou způsobit hladomor, způsobily 2 miliony nadbytečných úmrtí na tuberkulózu, HIV a malárii, a vedou k depresi a zoufalství.


Jestli se Vám líbí překlady, zvažte jejich podporu, děkuji.


Tohle by už mělo být naprosto zřejmé a přesto velké množství lidí si stále myslí, že tohle je třeba. Více toho, co naposledy selhalo. Další preferovaná forma voodoo kromě lockdownů jsou roušky. Říkalo se nám, že kdyby Američané bývali nosili 6 týdnů roušky, tato věc by rychle skončila. Problém je v tom, že statistiky to neukazují. Věřte mi, kéž by roušky problém vyřešily. Kéž by stačilo jen 6 týdnů… to by bylo skvělé. Ale ukazuje, že to tak není. Zde je Spojené království. Tam zavedli povinné roušky. Zkusme hádat, kde na té křivce zavedli roušky? Bylo to možná na vrcholu křivky, kdy byl počet případů nejvyšší? Bylo to tady… Uhodli byste to? Budeme si sázet? Kdo dokáže předpovědět, kdy se zavedli roušky?

Španělsko… jak se dostali na vrchol té křivky, tak si určitě řekli, že musí zavést roušky. Kdy je zavedli? Přímo tady.

Celá epidemie skončila a řekli si, že zavedou roušky. Pojďme dál.

Itálie… povím vám, že v dubnu, jak počet případů začal klesat, řekli lidem, že musí nosit roušky v obchodech a v MHD. Ale kdy nařídili roušky venku? Podívejme se. Přímo tady.

Jak vidíte, virus byl vymýcen. Stačilo jim šest týdnů nosit roušky. Pojďme dál.

Francie. Hádejte. Co myslíte? Tady. Jak vidíte, virus je pryč.

Stačí šest týdnů nosit roušky. Dobrá, pokračujme s voodoo. Belgie. Pochopitelně, že?

Všechna data na to ukazují… pokračujme, proč ne. Podívejte se na Německo. Jak křivka klesala… a ona už tak či tak klesala. Určitě to přisoudili rouškám… křivka už tak sama klesala.

Stát tohle dělá neustále… počet případů sám klesá, vezmou si za to zásluhy… pokračujme.

Rakousko. Kde zavedli roušky? Že by na vrcholu? Ne, tady. Jak vidíte, virus byl vymýcen.

Podívejme se na další graf. Tohle jsou místa, kde jsou zavedené roušky – to je černá křivka – a místa, kde nejsou povinné roušky. V Dánsku občas zavedli omezené nošení roušek, ale obecně byli proti rouškám. Není to vtipné? Myslel jsem, že posloucháním vědy a nošením roušek se šíření zpomalí, a přesto… podívejte se na červené křivky. To jsou místa, která nevyžadují roušky. Kupodivu se jim daří lépe. Dobrá, teď se podívejme na další. Kansas City. Kdy tam nařídili roušky? Jak vidíte, virus byl potlačen. Pokračujme. Montana.

Přímo tady. Zavedli se roušky a i tak došlo k nárůstu.

Zde je Montana vs Švédsko. To ani není férové… to není správné. Dobrá. Spojené království vs Švédsko. Případy ve Spojeném království narůstají a Švédsko je v pohodě… Teď vidíme vše, co se Spojené království snažilo udělat, zatímco Švédsko si žije normálně.

A Česká republika vs Švédsko. Kdy zavedli roušky v České republice? Nejspíše až nahoře křivky, protože panikařili. Ne, zavedli je v různých fázích, a pak případy narostly.

Tohle je graf čtyř okrsků v Tennessee. Dokážete uhodnout, jaký z nich uzavřel bary a omezil restaurace na 25 %? Jak vidíte, jeden z těch grafů je drasticky odlišný od ostatních. Je to ten vlevo dole. Ale koho to zajímá? Jestli něco, tak vypadá hůře.

Kdo to vůbec chápe? Co bychom měli dělat? Můžete se ptát: „Co máme dělat, moudrý muži?” Měli bychom žít!

Měli bychom chránit zranitelné a ostatní nechat žít. Někteří lidé říkají… děkuji. Někteří říkají: „To je nemožné. To nejde.” Moc se baví tím, že vás připravují o vše, co máte rádi. „To je nemožné. Takovou strategií se nemůžeme řídit.” Na stránce TomWoods.com/Covid mám odkazy, které vám ukazují, jak je to možné. Ve skutečnosti je spousta vědců, kteří preferují tento přístup oproti přístupu lockdownů. Martin Kulldorff z harvardské lékařské fakulty byl hostem mého podcastu, kde řekl, že většina epidemiologů preferují tuto strategii a ne lockdowny. No tedy.

Něco takového v hermeticky uzavřené bublině neslyšíte. A tři vědci ze Stanfordu, Harvardu a Oxfordu, kteří preferují tento přístup, řekli tohle: „Pokud budeme dále používat neúspěšná opatření lockdownu k potlačení nemoci, pokud nebudeme mít nepravděpodobně bezpečnou a efektivní vakcínu, může trvat roky, než epidemie skončí. Je velmi nepravděpodobné, že dostupná opatření k ochraně starých lidí lze udržet na tak dlouho. Pokud se použije cílená ochrana, epidemie by nejspíše skončila během 3-6 měsíců.

Alex Berinson na Twitteru napsal: „Virus bude virem. Můžeme s tou skutečností žít a zvládnout důsledky,” jako dospělí lidé, „zejména ujištěním se, aby naše nemocnice byly připravené,” a ony jsou, „nebo můžeme zničit naši společnost kvůli viru, o kterém většina lidí ani neví, že ho měla.” To jsou naše jediné možnosti. Pensylvánská ministryně zdravotnictví nám připomněla, že nás nenechají na pokoji ani s vakcínou. Řekla: „Jak lidé dostanou vakcínu, budou stále nosit roušku, budou muset udržovat rozestupy a vyhýbat se velkým shromážděním.”

Co je smysl toho? A kdykoliv se lidé shromažďují, pitomci říkají, že se tam „rapidně šíří virus”, pokud ale nejde o protest, který politicky upřednostňuji. Když Trump měl sjezd v Sanfordu na Floridě, všichni říkali: „Smrt všude! Smrt! Bude se to šířit!” A úmrtí na Floridě nadále klesaly, tak to ignorovali a přešli k další věci: „Ten sraz motorkářů může za…” Publikace, která tvrdí, že to vedlo k velkému problému, byla vyvrácena dokonce magazínem Slate. Jste na dně, když už i Slate píše, že píšete nesmysly. Mohu jen říct, že alarmisté nemají ani ponětí, do jaké míry se normální život na mnoha místech vrátil. Já si všímám 20 věcí denně, které, kdyby medializovaný pohled na virus byl správný, by měly vyústit v masová úmrtí. Ale tak to není. Život pokračuje. Jaký má smysl, se nekonečně ochuzovat o to, co dělá život životem, abychom mohli žít v antisociální antiutopii.

Proč jsme naživu? Abychom mohli sedět doma a zírat na zeď? Kromě bezpočtu věcí, které způsobujeme našim dětem, jsou ne tak zřejmé věci… naše děti vyrůstají v přesvědčení, že je normální podezřívat druhé lidi a neprojevovat náklonnost. Miminka a nemluvňata prožívají svět, kde nevidí obličej dospělých nebo lidský úsměv. Dokonce staří lidé, které se snažíme ochránit, umírají v důsledku sociální izolace.

Všechny tyto věci… moje poslední prohlášení. Všechny tyto věci, kterých jsme se měli vzdát, což je náklonnost a přátelství, které není omezeno udržováním rozestupů, a vskutku velkých shromáždění, rodinných oslav, společností– všechny tyto věci nejsou, jak říká Lord Sumption, „něco navíc”. Tyto věci jsou samotný život. Život souvisí s rizikem… některá jsou malá, některá vážná, některá omezená. Ale brzy nebo později bude naprosto zřejmé, že ukrývání se u sebe doma to nevyřeší, a roušky to nevyřeší. V jednu chvíli musíte zvážit svoji vlastní míru rizika a žít jeden život, který jste dostali. Děkuji.

Překlad: David Formánek

 6,237 Zhlédnuto

STÁHNOUT VIDEO

Předchozí části SÉRIE KABALA II

  1. část nové série Kabala II
  2. část nové série Kabala II
  3. část nové série Kabala II

PŮVODNÍ DESETIDÍLNÁ SÉRIE PÁD KABALY

Přepis 4. části:

V předchozích částech jsme se dozvěděli, jak kabala v průběhu věků tvořila války k destabilizaci zemí, rozdělení lidí a získání vlády… Protokoly sionských mudrců jsou považovány za hoax, ale po měsících hlubokého zkoumání vám můžeme ukázat, že hoaxem nejsou. Ano, byly trochu pozměněny, ale nejsou hoaxem. Sionští mudrcové ve 24 protokolech popsali svoji vizi světa, jeho populaci a jejich nejvyšší cíl – naprostá světová nadvláda a jedna světová vláda. Nový světový řád, kde jejich král, král králů, bude korunován na trůnu Sionu, aby navždy vládnul světu.

Někteří mají za to, že protokoly byly okopírovány z knihy z 19. století jménem Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem od Maurice Jolyho, ve které Napoleon byl změněn na Žida a Francie byla změněna na svět. Ostatní jsou přesvědčeni, že sionské protokoly byly okopírovány z knihy Machiavelli, Montesquieu a Rousseau, kterou napsal Jacob Venedey. Další teorii měl náš přítel Barruel. Pamatujete na něj?

Byl přesvědčen, že původní viníci nebyli Židé ani Napoleon, ale zednáři. Barruel napsal řadu čtyř knih o Velké francouzské revoluci, ve kterých přednesl důkazy o zapojení tajných společností. To je další teorie. Pak došlo k soudnímu případu, ve kterém soudce označil sionské protokoly za padělek. Jak jsme už řekli, měsíce jsme studovali sionské protokoly. Porovnali jsme je s původní francouzskou verzí knihy Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquieuem od Jolyho. A ano, vskutku jsme našli spoustu podobností.

Některé části byly i totožné. Znamená to, že protokoly byly okopírovány či ukradeny z práce Jolyho? Ne, nemusí to tak být. Pouze to znamená, že jsou propojené. Pouze to znamená, že protokoly nebyly nové, když byly v Rusku v roce 1905 publikovány. Nebyly to chvíle setkání mezi sionisty, jak se tvrdí. Kromě toho nelze vyvozovat žádné jiné závěry. Bylo by literární chybou pouze tvrdit, že sionské protokoly byly založené na práci Maurice Jolyho nebo Venedeye nebo jakéhokoliv jiného autora z 19. století. Jako lingvistka s titulem v paleografii, studii starodávných rukopisů, mohu vás ujistit, že většina tvrzení o sionských protokolech jsou nesprávná.

Jako verdikt soudního případu, který byl založen na vysoce neprofesionálním přístupu. Problém se sionskými protokoly je ten, že jsou obklopeny emocemi. Lidé, kteří je studují, jsou konfrontováni se svým vlastním systémem přesvědčení, což znamená, že když viníte Židy za špatnosti ve světě, budete mít tendenci uvěřit, že protokoly jsou opravdové. Použijete protokoly jako důkaz zla židovského lidu. Nicméně, pokud jste Žid nebo jste během války přišli o své židovské přátele, budete mít tendenci věřit, že protokoly jsou podvodem, které byly vytvořeny v Rusku v roce 1905, aby Židy vyobrazily ve velmi špatném světle. Jsme přesvědčeni, že sionské protokoly jsou velmi staré. Zdá se nám, že byly zdrojovým textem, ze kterých vznikly další knihy, ne naopak. Vzpomínáte na Adama Weishaupta, zakladatele iluminátského řádu?

V roce 1776 sepsal dokument, který udával jasný přehled cílů, přesvědčení a protokolů iluminátů neboli kabaly. Instrukce, co dělat a co nedělat. To byl jeho úkol od Rothschilda. Sepsal ty protokoly sám od začátku? Podle nás je to velmi nepravděpodobné. Co když mu původní protokoly dal Rothschild? Vzpomínáte na konstantinopolský dopis, který Adam Weishaupt dostal od Rothschilda? Nenechte se oklamat, rodina Rothschildů byla nesmírně mocná. Byli přímí potomci chazarské šlechty, která kolem roku 1080 odešla z Ruska.

Vsaďte se, že vlastnili spoustu původních dokumentů a protokolů. Mohly ty protokoly být původním zdrojovým dokumentem pro sionské protokoly z 20. století, jak byly publikovány v Rusku? Pokud ano, můžete si být jistí, že slovo Chazar bylo změněno na slovo Žid a slovo chazarské na slovo židovské. Dokonalý text, který se velmi hodil jako spoušť pro antisemitismus v ruské revoluci a obou světových válkách, který z Židů udělal největší obětní beránky. Čím více jsme tohle téma studovali, tím více jsme si uvědomili, jak Chazarové v průběhu věků Židy využívali k tomu, aby byli terčem viny za vše. Vše, co se pokazilo. Vše, co vysoce postavení Chazarové udělali, aby lidi potlačili.

Ze všeho se vinili Židé. Konec konců, Chazarové pro vnější svět byli Židé. Pamatujete? Aškenázové – nacisté. Stále si myslíte, že je to náhoda? Takže… co přesně je obsahem těch protokolů? Přesně to, co vidíme v našem moderním světě. Protokoly jsou popisem všech různých způsobů, které kabala používá k řízení, manipulaci, vymývání mozků a ovládání Goyimů, obyčejných lidí – ne-Chazarů. Tady je jejich znění… a raději se držte svých židlí. Mějte na mysli, že jsme je pro vás zestručnili, nejen že těch protokolů je 24, ale také 293 odstavců. Ze všech jsme vybraly ty nejzásadnější a v některých případech trochu pozměnili větnou stavbu, abyste lépe pochopili jejich znění. Číslo každého odstavce ukážeme na obrazovce, pokud je budete chtít sami prozkoumat, což velmi doporučujeme. Doporučujeme vám, abyste poslouchali pozorně. Tohle pro některé může být nudné, ale jsou to zásadní informace. Pokud tuto část přeskočíte, nepochopíte například 15. část. A ujišťujeme vás, že pokud na konci této části vám nebude běhat mráz po zádech, plně jste to nepochopili. V tom případě vám radíme, abyste se na díl podívali znovu. Jdeme na to…

1. Jejich pohrdání, jejich opovržení, je šokující…

„Dav je barbarský a projevuje svoje barbarství při každé příležitosti. Jakmile dav získá svobodu, obrátí se v anarchii, což je největší stupeň barbarství.” – Protokol 1, odstavec 21.

„Zajímá nás vyhubení Goyimů. Naše moc je ve chronickém nedostatku jídla a fyzické slabosti pracovníka, protože to naznačuje, že je otrokem naší vůle.” – Protokol 3, odstavec 7.

„Budeme dav řídit na základě touhy, závisti a nenávisti… a s jejich přičiněním vyhladíme všechny, kteří nám kladou odpor.” – Protokol 3, odstavec 8

„Goyimové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci” – Protokol 11, odstavec 4

„Pokud se nám podařilo je dostat do takové úrovně pošetilé slepoty, není to jasný důkaz té míry, do jaké je mysl Goyimů nevyvinutá v porovnání s tou naší? Tohle je to hlavní, co zaručuje náš úspěch.” – Protokol 15, odstavec 7

2. Prezidenti jsou pouhé loutky na nitkách…

„Nahradili jsme vůdce republik parodií vlády. Prezidentem, který je z davu, z řad našich loutek, našich otroků.” – Protokol 10, odstavec 10

„Volby uzpůsobíme ve prospěch takových prezidentů, kteří ve své minulosti mají nějaké temné, neodhalené tajemství. To z nich udělá důvěryhodné agenty pro dosažení našich cílů ze strachu z odhalení, a z přirozené touhy všech, kteří dosáhli moci, jmenovitě touhy po výsadách, výhodách a respektu spojených s úřadem prezidenta. Převezmeme právo navrhovat nové zákony nebo měnit existující zákony, jelikož prezident je jen loutka v našich rukou.” – Protokol 10, odstavec 13

3. Liberálové a zednáři jsou neúprosně využíváni…

„Část, kterou hrají liberálové, utopističtí snílkové, se naposledy odehraje, jak se uzná naše vláda. Do té doby budou nadále činit v náš prospěch. Tudíž budeme nadále směřovat jejich mysli na různé koncepty fantastických teorií, nových a progresivních.” – Protokol 13, odstavec 4

„Dokud nevytvoříme naše království, vytvoříme a znásobíme zednářské lóže ve všech zemích světa. Začleníme do nich všechny význačné osoby ve veřejné správě, jelikož tyto lóže jsou naší základní zpravodajskou kanceláří a prostředkem vlivu.” – Protokol 15, odstavec 4

„Všechny tyto lóže budou podléhat jedné centrální vládě, o které budeme vědět pouze my a ostatní, kteří jsou naprosto neznámí, a budou tvořeny našimi učenými stařci.” – Protokol 15, odstavec 4

„Budeme znát ta nejtajnější politická spiknutí a budou spadat pod naše vedení od samotného počátku jejich vymyšlení. Mezi členy těchto lóží budou téměř všichni agenti mezinárodní a národní policie, jelikož jejich služba je pro nás nenahraditelná, jelikož mají vlastní přístupy k nepřizpůsobivým.” – Protokol 15, odstavec 4

„Třída lidí, kteří ochotně vstupují do tajných společností, jsou ti, kteří žijí podle svého rozumu, kariéristé, většinou lehkomyslní lidé, se kterými nebudeme mít problém v jednání a využívání… Ale pokud by mezi nimi mělo dojít ke spiknutí, pak vedoucí toho spiknutí bude jeden z našich nejdůvěryhodnějších sluhů.” – Protokol 15, odstavec 5

„Goyimové vstupují do lóží ze zvědavosti nebo v naději získat kousíček z veřejného koláče, a někteří z nich, aby získali slyšení před veřejností pro své nepraktické a bezdůvodné fantazie: touží po úspěchu a potlesku, se kterým jsem mimořádně štědří… Nedokážete si představit, do jaké míry lze ty nejmoudřejší z Goyimů přivést do stavu nevědomé naivity v jejich aroganci, a jak snadné je z nich odebrat srdce jen tím nejmenším neúspěchem, i když je to nic víc, než přerušení potlesku, kterým se jim dopřával… a dostat je do otrockého podřízení v zájmu výhry a obnovy úspěchu. Tito navenek vypadající tygři mají duši ovce a vítr vaje volně skrze jejich hlavy.” – Protokol 15, oddstavec 6

„Popravujeme zednáře způsoby, o kterých nikdo kromě bratrství nemůže tušit, ani samotné oběti našich odsouzení k smrti. Všichni umírají, když je to třeba, jakoby na normální druh onemocnění… S tímto vědomím se ani bratrství neodváží protestovat. Těmito metodami jsme z řad zednářství vymýtili samotné jádro protestu vůči nám.” – Protokol 15, odstavec 9

4. Tisk bude jejich zlatý nástroj k řízení davu…

„Skrze tisk jsme získali mocný vliv, zatímco sami zůstáváme v pozadí.” – Protokol 2, odstavec 5

„Ani jedno oznámení nepůjde ven mezi lidi bez naší kontroly. Všechny zpráva jsou přijímány pár agenturami. Tyto agentury budou celé naše, a budou publikovat jen to, co jim nařídíme.” – Protokol 12, odstavec 4

„Všechny naše noviny budou mít všechny možné povahy… aristokratické, republikánské, revoluční, dokonce anarchistické. Ti hlupáci, kteří si budou myslet, že opakují názor novin z jejich vlastního táboru, budou opakovat náš názor nebo jakýkoliv názor, který je pro nás žádoucí.” – Protokol 12, odstavec 12

5. Lidé budou rozptýleni prázdnými slovy a porušenými sliby…

„Zvýšíme mzdy, což ale pracovníkům nepřinese žádnou výhodu – jelikož současně zvýšíme ceny základních životních nezbytností se zdůvodněním, že je to způsobeno úpadkem zemědělství a chovu dobytka.” – Protokol 6, odstavec 7

„Je další důvod, proč zavřou své oči. Budeme jim totiž slibovat, že jim vrátíme všechny svobody, které jsme jim vzali, jakmile potlačíme nepřítele míru a podrobíme si všechny strany.” – Protokol 11, odstavec 5

„Budeme je rozptylovat zábavou, hrami, koníčky, vášněmi, lidskými paláci. Skrze tisk budeme ohlašovat soutěže v umění, sportu a všude možně. Tyto zájmy je konečně rozptýlí.” – Protokol 13, odstavec 3


Jestli se Vám líbí překlady, ocením jakoukoliv podporu na udržení chodu projektu a tvorbu překladů. Děkuji!


6. Všechny vrstvy společnosti budou infiltrovány…

„Je to způsobené námi, že vše-zahrnující teror pokračuje, ovládáme osoby všech názorů, všech doktrín, monarchisty, demagogy, socialisty, komunisty, a utopistické snílky. Využili jsme je všechny k odstranění všech posledních pozůstatků autority.” – Protokol 9, odstavec 4.

„Těmito činy jsou všechny státy mučeny a připraveny obětovat vše za mír a klid. Ale my jim nedáme mír, dokud otevřeně neuznají naši mezinárodní super-vládu, a s podrobením.” – Protokol 9, odstavec 4

„Máme své prsty v právu, v řízení voleb, v tisku, ve svobodách osoby, ale hlavně ve vzdělání a výcviku jakožto základními kameny svobodné existence.” – Protokol 9, odstavec 9

„Administrátoři, které vybereme z řad veřejnosti, s přísným ohledem na jejich kapacitu pro poslušnost, nebudou lidé trénovaní v umění vlády, a tudíž se snadno stanou figurkami v naší hře…. v rukou učených a geniálních mužů, kteří budou jejich poradci, odborníci, vychováváni od útlého dětství, aby řídili záležitosti celého světa.” – Protokol 2, odstavec 2

„Naši vládu obklopíme celým světem ekonomů. Kolem nás bude soustava bankéřů, průmyslníků, kapitalistů a, to hlavní, milionářů, protože vše se bude řešit otázkou peněz.” – Protokol 8, odstavec 2

„Kdo kdy bude podezřívat, že všichni tito lidé byli námi nastrčeni podle politického plánu, který nikdo ani zdaleka neodhadnul v průběhu mnoha století?” – Protokol 13, odstavec 6

7. Nejvyšší hrozba…

„Je možno říci, že Goyimové se proti nám postaví, se zbraněmi v rukou, pokud uhodnou, co se děje, než nadejde čas. Ale na západě máme proti tomu tak děsivé opatření, že i ti nejodvážnější se zaleknou… podzemí, metropole, podzemní chodby, které, než nadejde čas, budou pod všemi hlavními městy, a odkud všechna hlavní města budou vyhozena do vzduchu se všemi jejich organizacemi a archivy.” – Protokol 9, odstavec 13

8. Budou vyvolávat chaos…

„Každou formu činu jsme rozvířili, ozbrojili jsme všechny strany, založili jsme autority jako cíl pro každou ambici. Ze států jsme udělali gladiátorské arény, ve kterých mezi sebou bojují různé zmatené problematiky. Trochu více, a zmatky a bankroty budou univerzální.” – Protokol 3, odstavec 3

„Tato nenávist bude posílena vlivem ekonomických krizí, které zastaví obchodování na burzách a zastaví průmysl. Pomocí ekonomických krizí přinutíme celé davy pracovníků vyjít do ulic současně ve všech evropských zemích. Tyto davy lidí budou usilovat o prolití krve těch, kterým od kolébky záviděli, v jednoduchosti jejich nevědomí, a jejíž majetek budou pak moct rabovat.” – Protokol 3, odstavec 11

„Pamatujete na Velkou francouzskou revoluci? Tajemství její přípravy jsou nám velmi známá, jelikož šlo o počin z naší dílny.” – Protokol 3, odstavec 14

9. Dojde k přechodnému období…

„Abychom veřejné mínění dostali na naši stranu, musíme ho dostat do stavu zmatení pomocí spousty protichůdných názorů, aby Goyimové ztratili svoji hlavu v bludišti, a uvědomili si, že to nejlepší, je nemít žádný názor v politických záležitostech.” – Protokol 5, odstavec 10

„Aby si lidé zvykli na poslušnost, je nezbytné dávat lekce skromnosti, a tudíž snížit produkci luxusního zboží. Znovu obnovíme malou produkci mistrů, což bude znamenat podkopání soukromého kapitálu výrobců.” – Protokol 23, odstavec 1

„Lidé ve výsledném chaosu nebudou sobě rozumět. Odradí to jakýkoliv typ osobní iniciativy, což v jakékoliv míře může uškodit naší snaze. Není nic nebezpečnějšího než osobní iniciativa: pokud je za ní genialita, taková iniciativa nám může způsobit více škody, než jakou by mohly způsobit miliony lidí, mezi kterými jsme vyvolali rozpor. Musíme tudíž řídit vzdělávání goyimských komunit, aby když narazí na záležitost vyžadující iniciativu, jakoukoliv snahu vzdají s pocitem bezmoci. Tak moc zlomíme Goyimy, že nám nabídnou mezinárodní moc, která nám umožní bez jakéhokoliv násilí postupně pohltit všechny státní síly světa a vytvořit super-vládu. Na místo současných vládců dosadíme super-vládní vládu. Její paže budou sahat do všech směrů a její organizace bude mít tak kolosální rozměry, že nebude možné, aby neuspěla v podrobení si všech světových národů.” – Protokol 5, odstavec 11

„Moment, kdy si lidé uvědomí naši krutovládu, bude, když lidé, naprosto zlomení neschopností jejich vládců – což zařídíme – budou křičet: Pryč s nimi! Dejte nám jednoho krále Země, který nás sjednotí a odstraní příčiny chaosu, který nám dá mír a klid, který nemůžeme najít pod našimi vládci a zástupci. Pak nás dav bude vychvalovat v jednotné radosti nadějí a očekávání. Hlasování, jakožto námi vytvořený nástroj, který nás dosadí na trůn světa, poté naplní svůj účel a naposledy zahraje svoji roli.” – Protokol 10, odstavec 4 & 18

10. Nové království bude hrůzostrašné…

„Vytvoříme zintenzivnělou centralizaci vlády k ovládnutí všech komunitních sil. Novými zákony budeme regulovat všechny činy politického života našich subjektů. Tyto zákony postupně seberou všechny svobody Goyimů, a naše království bude vynikat krutovládou tak skvostných proporcí, že se budeme moct zbavit jakéhokoliv Goyima, který nám bude odporovat skutkem či slovem.” – Protokol 5, odstavec 1

„Slovo ‚svoboda‘ spojuje komunity lidí v boji proti jakékoliv síle, jakékoliv autoritě, i proti Bohu a přírodním zákonům. Z tohoto důvodu, jak založíme naše království, budeme muset vymazat tohle slovo ‚svoboda‘ ze slovníku života, jelikož poukazuje na princip hrubé síly, která z davu dělá krvežíznivá monstra.” – Protokol 3, odstavec 20

„Svoboda je právo na to dělat to, co zákon umožňuje. Veškerá svoboda bude tudíž v našich rukou.” – Protokol 12, odstavec 2

„V našich programech jedna třetina našich subjektů bude zbytek pozorovat ze smyslu pro povinnost, na základě principu dobrovolné služby Státu. Poté nebude ostudné, být špiónem a informátorem, ale předností.” – Protokol 17, odstavec 7

„Jak konečně vytvoříme naše království pomocí převratů, připravených všude na jeden a ten stejný den, bude naším úkolem, zajistit, aby neexistovala žádná spiknutí proti nám. S tímto záměrem bez milosti vyhubíme všechny, kteří budou ozbrojeně oponovat našemu příchodu do našeho království. Každá nová instituce podobající se tajné společnosti bude potrestaná smrtí. Ty, které nyní existují, jsou nám známé, slouží nám a sloužily nám. Ale rozpustíme je a vyženeme je do exilu na kontinenty daleko od Evropy. To stejné provedeme s těmi Goy zednáři, kteří ví příliš mnoho; ti, které ušetříme, budou v neustálém strachu z vykázání z Evropy jako centra naší vlády.” – Protokol 15, odstavec 1

„Jedna autorita bude velkolepá, protože bude všemocná. Naše autorita bude koruna řádu, a v tom je zahrnuto celé štěstí člověka.” – Protokol 22, odstavec 4

„My, zákonodárci, budeme uskutečňovat rozsudky, budeme zabíjet a budeme šetřit. Vládneme silou vůle, a zbraně v našich rukou jsou neomezené ambice, spalující nenasytnost, nemilosrdná odplata, nenávist a zloba.” – Protokol 9, odstavec 3

„Usnesení naší vlády budou finální a bez odvolání.” – Protokol 15, odstavec 2 „Soudci rozhodují tak, jak jim nařizujeme.” – Protokol 15, odstavec 10

„Jak nadejte čas naší neskrývané vlády, všechny naše zákony budou krátké, prosté, stabilní, bez jakýchkoliv interpretací, aby kdokoliv je mohl dokonale znát. Hlavním rysem je podrobení se řádům, a tento princip bude doveden do grandiózních výšin.” – Protokol 15, odstavec 12

„Zločinci budou zatčeni při, víceméně, prvním podloženém podezření. Nelze připustit, že ze strachu z možné chyby by měla být dána příležitost uniknout osobám, které jsou podezřelé ze zločinu, jelikož v těchto záležitostech budeme doslova nemilosrdní.” – Protokol 18, odstavec 9

„Vzdělávání na univerzitách uvedeme do nového směru. Jejich pracovníci a profesoři budou detailními, tajnými programy připraveni a budou dosazeni tak, aby byli úplně závislí na vládě.” – Protokol 16, odstavec 1

„Studium starověké historie nahradíme studiem programu budoucnosti. Z paměti lidí vymažeme všechna fakta o dřívějších kulturách, která jsou pro nás nežádoucí, a ponecháme jen ta fakta, která vyobrazují všechny chyby vlády Goyimů.” – Protokol 16, odstavec 4

„Zrušíme jakoukoliv svobodu učení.” – Protokol 16, odstavec 7

„Je pro nás nezbytné, podkopat veškerou víru, z mysli Goyimů odstranit samotný princip Boha a Ducha, a nahradit je aritmetickými výpočty a materiálními potřebami.” – Protokol 4, odstavec 3

„Jak přijdeme do svého království, bude pro nás nežádoucí, aby existovalo jakékoliv jiné náboženství než to naše jednoho Boha, se kterým je náš osud svázán naší pozicí jako Vyvolenými. Musíme tudíž odstranit všechny ostatní formy víry… Naším kázáním náboženství Mojžíše jsme si podrobili všechny lidi na světě.” – Protokol 14, odstavec 1

„Naši filozofové budou mluvit o všech nedostatcích různých vyznání Goyimů, ale nikdo nebude diskutovat o naší víře z jejího skutečného úhlu pohledu, jelikož ten se bude plně učit pouze našimi sluhy, kteří se nikdy neodváží zradit její tajemství.” – Protokol 14, odstavec 4

„Svoboda tisku, právo na sdružování, svoboda svědomí, princip hlasování musí navždy zmizet z paměti člověka, a podstoupit radikální změnu den po schválení nové ústavy. Od první chvíle jejího schválení, zatímco lidé na světě budou stále ohromeni dosaženou revolucí, stále ve stavu hrůze a nejistoty, měli by jednou pro vždy uznat, že jsme tak silní, s takovou hojností moci, že v žádném případě nebudeme brát na ně ohled, nebo na jejich názory či touhy, že jsme připraveni a schopni zdrcující mocí rozdrtit veškerý projev jejich názorů či tužeb v každý moment a na každém místě, že najednou získáme vše, co jsme chtěli, a že v žádném případě se s nimi nebudeme dělit o svoji moc. Poté ve strachu a třesu vůči všemu zavřou své oči a budou s radostí čekat to, co bude konec toho všeho.” – Protokol 11, odstavec 3 „Vedeme lidi od jednoho zklamání k dalšímu, aby se nakonec obrátili od nás ve prospěch krále krutovládce krve Sionu, kterého pro svět připravujeme.” – Protokol 3, odstavec 15

11. Nový král, Vyvolený…

„Tento Bohem Vyvolený je zvolen seshora, aby zničil nesmyslné síly hnané instinktem a ne rozumem, krutostí a ne lidskostí. Tyto síly nyní vítězí v manifestacích krádeží a každého druhu násilí pod záštitou principů svobod a práv. Svrhly všechny formy společenského řádu, aby na ruinách postavily trůn krále Židů, ale jejich část bude sehraná ve chvíli, jak vstoupí do svého království. Poté bude nezbytné je odstranit z jeho cesty.” – Protokol 23, odstavec 4

„Když král Izraele nasadí svoji posvátnou korunu, kterou mu Evropa nabídne, stane se patriarchou světa.” – Protokol 15, odstavec 23

„Tento král bude skutečným papežem vesmíru, patriarchou mezinárodní církve.” – Protokol 17, odstavec 4

Sionské protokoly popisují svět takový, jaký je dnes. No… téměř. Chazarský král králů ještě nesedí na jeruzalémském trůnu. Světová populace ještě neprosí kabalu, aby z chaosu udělala řád. Ale jsme daleko od jejich konečného cíle? Následujte mě do 5. části.

Překlad: David Formánek

Tvorba: Janet Ossebaard
Zdroj/Source: https://www.valcabal.nl/
https://bit.ly/34htxhd

 12,322 Zhlédnuto

Přepis:

Dobrý večer, vítejte v Severní Koreji USA. Pravidla o fyzických rozestupech mají chránit lidi před jistou smrtí způsobenou všemi a dalšími viry. Bohužel v této bezpečnostní hádance něco chybělo. To je nejspíš důvod, proč jsme ještě nedosáhli lidské nesmrtelnosti. Ten chybějící prvek k fyzickým rozestupům jsou emoční rozestupy. Pravidla budou zavedená okamžitě. Abyste mohli dosáhnout nejnižší kvality života tím, že svůj život uděláte o vyhýbání se smrti, zde máte pravidla pro emoční rozestupy.

Prosím, mějte na mysli, že tato pravidla, která trvají na tom, abyste šli proti své podstatě, jsou pro vaši ochranu. Vyhýbejte se očnímu kontaktu. Pro vaši ochranu bude nejlepší, když se odmítnete dívat do očí druhých lidí. Je přijatelné se jim dívat buď na chodidla nebo na zem před jejich chodidly. Ukáže jim to, že vám na nich záleží. Než aby vám na nich skutečně záleželo, ukažte jim, že vám na nich záleží, tím, že se vyhnete očnímu kontaktu. Zakryjte svůj celý obličej.

Zakrýt si pouze nos a ústa je jako nosit boty bez kalhot. Nová pravidla o emočních rozestupech vyžadují, abyste si maskou zakryli svoje oči a zbytek obličeje, abyste ochránili druhé před emočním propojením se s vámi. Než budeme pokračovat, ukážeme vám odborný rozhovor s mužem, který v této oblasti není odborník, ale má více peněz než Bůh. Vydělává obrovské množství dalších peněz tím, že vám prodá povinný lék na to, čeho se podle nás máte bát. Willy, pokud tam jste… jak hrozné je emoční propojení, a je už lék poblíž?

Willy (parodie na Billa Gatese): Nejprve chci poukázat na to, že mám na sobě svetr, což mě dělá velmi důvěryhodným.

Zadruhé – lidské propojení je zdrojem všech pocitů odmítnutí. Lidé nemají kapacitu na to, aby se vypořádali s takovými pocity. Vymysleli jsme tedy nejefektivnější pravidla pro emoční rozestupy, aby lidi byli před sebou v bezpečí.

Dále pracujeme na léku, který vyléčí pocity odmítnutí a zármutku. Teprve poté bude pro lidi bezpečné, se vrátit k vzájemnému propojení.

JP: Jak se vývoj léku financuje?

Willy: Penězi daňových poplatníků. Jakmile se lék vyvine, prodáme ho zpět daňovým poplatníkům.

JP: Děkujeme, Willy. Bez pochyby máte na sobě svetr. Teď zpátky k pravidlům pro emoční rozestupy. Zbavte se svých přátel. Vaši přátelé jsou jen Petriho misky plné nakažlivých nemocí a chorob, které jen čekají, než vás nakazí. V děsivém světě, ve kterém nyní žijeme, dobrým přítelem pro své přátele můžete být tak, že se s nimi už nebudete přátelit.

Pamatujte, tohle není jen pro vaši ochranu, ale pro ochranu druhých lidí. Nikdy si nepodávejte ruce. Podávání rukou býval symbol úcty, přátelství a propojení. Ale nyní je to v podstatě to stejné jako pití z toalety. Pro maximální ochranu před vražednými podavači rukou, doporučujeme, abyste si amputovali své dlaně. Mějte své děti v klecích. Naučte své děti, jak žít život, který nestojí za to žít, aby mohly být v bezpečí ve vězení ochrany, které jste je naučili, jak si pro sebe postavit.

Než abyste je nechali, hrát si s kamarády, dejte jim kresbu kamaráda a nechte je, ať si raději hrají s ní, protože je to mnohem bezpečnější. Kdysi se mělo za to, že lidské propojení šíří lásku a dává vám sílu, se spojit s vlastním srdcem. Naštěstí nyní víme, že je ideálnější se bát té věci, která šíří lásku a propojuje vás s vlastním srdcem. Kromě toho, když budete neustále myslet na tato pravidla, budete tak více žít v hlavě, zatímco budete držet emoční rozestupy od vlastního srdce.

#Poslušnost

Měli byste vědět, že je privilegium, vzdát se svých práv pro naše vedení, o kterém vám říkáme, že je pro vaši ochranu. I když vaši poslušnost zajistí váš strach, budeme vám říkat, že jste odvážní, protože vyžaduje velkou dávku manipulace, aby hrstka ovládala většinu.

Překlad: David Formánek

Zdroj: awakenwithjp.com

 4,919 Zhlédnuto

Přepis:

Spiro: Vítejte všichni. Jsem Spiro. Děkuji za naladění. Velká zpráva tohoto týdne je samozřejmě, že prezident Trump a jeho žena byli oba pozitivně testováni na COVID a prokazují mírné příznaky. Nebo to se nám aspoň říká. Podle jeho doktora, diagnóza byla určena na základě PCR testu, přesně tak, jak se určuje viróza u všech ostatních. PCR test byl vymyšlen v 80. letech americkým biochemikem Karym Mullisem, čímž si zasloužil Nobelovu cenu o 10 let později.

Jak může test vyroben před 40 lety být použit pro diagostikování toho, co je dnes úplně nová choroba, o které se svět dozvěděl jenom minulý rok. Z toho, čemu rozumím, nemůže, ale nejsem doktor nebo vědec a určitě nejsem odborník nebo biochemik jak Kary Mullis. Viděli jsme mnoho falešně pozitivních testů na koronavirus. Věří se, že mnoho z těchto falešně pozitivních bylo zapříčeněno mrtvými buňkami viru. Viděli jsme příklady koz a ovoce testovaných pozitivně, což nadnáší více otázek než odpovědí.

Viděli jsme dokonce ženu zraněnou testem po tom, co ji nosní výtěr propíchnul mozkovou plenu a způsobil výtok mozkomíšního moku z nosu. Tohle všechno kvůli viru s 99% mírou přežití pro většinu, kdo ho dostane. Proč je pochopení tohoto testu tak podstatné? Protože to je řídící faktor kampaně strachu, která je řízena zkorumpovanými médii, a pak využita vládami pro odůvodnění uvalených restrikcí na naše životy. Teď na pozitivní notu. V Michiganu Nejvyšší soud rozhodl, že omezení guvernérky byla neústavní a ten samý výsledek byl vynesen v Pensylvánii federálním soudcem. V tomto videu přehraji několik různých klipů od lidí, kteří jsou doktory, navíc ke klipu od vynálezce PCR testu samotného.

Jsem si docela jistý, že na konci této zprávy dospějete ke stejnému závěru, ke kterému jsem dospěl já. Že nám lžou. Nyní začněme s Karym Mullisem, vynálezcem PCR testu.

Publikum: … otázka na Karyho. Jak zneužívají PCR na odhadování všech těch domnělých volných virových RNA, které tam můžou a nemusí být?

Kary Mullis: Myslím, že zneužívání PCR není úplně… nemyslím si, že můžete zneužít PCR. Jde o výsledky… interpretaci testu. Jestli vůbec mohou najít tento virus ve vás, pokud uděláte PCR test dobře, můžete najít téměř cokoliv u kohokoliv. Začnete věřit v tu buddhistickou myšlenku, že všechno je obsaženo ve všem Pokud můžete zvětšit jednu molekulu na množství, které můžete skutečně měřit, což PCR dokáže udělat, pak existuje jenom velmi málo molekul, z kterých nemáte alespoň jednu v těle.

Takže tohle se dá považovat za zneužívání, když se tvrdí, že je to smysluplné. Ale to hlavní zneužití je, že vás nemusí testovat na HIV a na dalších deset tisíc retrovirů, které nejsou ani pojmenované, které v subjektu také jsou. Někdo, kdo má HIV, všeobecně bude mít téměř všechno, na co ho budete testovat. HIV je poměrně vzácný virus. Má ho jenom 1 milión z 250-300 miliónů lidí v USA.

Buď ho musela mít vaše matka a předat vám ho, nebo musíte věnovat hodně pozornosti lidem, kteří ho mají, a trávit veškerý čas s nimi… tak budete mít dobrou šanci, že ho dostanete. Je těžké ho dostat. Ale pokud ho máte, je dobrá šance, že také máte spoustu ostatních virů. Protože jste už tak náchylní, a je možné dostat spoustu dalších… problém je podle mě v tom, že výsledkům těch testů dávají speciální význam. Ne to, že by se PCR testy zneužívaly…

Publikum: Není to jen odhad?

Kary Mullis: Ne, to není jen odhad, to je kvantitativní věc. Říká vám něco o jeho povaze a co se v něm nachází. On vám dovoluje vzít malinkatou část čehokoliv a udělat to měřitelné, a pak o tom mluvit na schůzkách… je to důležité.

To není zneužití, to je druh zlé interpretace. Je velmi málo toho, čemu říkají HIV a co tu zmiňoval Phil. Měření PCR není vůbec přesné. Není tak dobré, jak naše měření věcí jako jsou jablka. Jablko je jablko. Když máte dostatek věcí, které vypadají jako jablka a slepíte je dohromady, můžete to považovat za jablko. S HIV je to podobné. Všechny ty testy jsou založeny na tom, co je neviditelné, a výsledky jsou v jistém smyslu odvozovány. PCR je od toho oddělené… je to jednoduše jenom proces, který je na to, aby udělal moc něčeho z něčeho. O tom to je.

Neřekne vám, jestli jste nemocní nebo jestli to, co máte v sobě, vám skutečně ublíží nebo něco podobného. To vám PCR neřekne. Takže i když věříte v HIV, PCR nemůže odlišit virové částečky nebo aktivní živý virus. Je tu mnoho otázek.

Spiro: Doufám, že jste to zachytili. Hlavně ke konci, když Mullis mluví o testech, rozlišuje PCR od testů. Nazývá to procesem, kdy vezmete malou část něčeho a uděláte z toho větší množství. Mullis taky, velmi důležitě, prohlašuje, že PCR vám neřekne, jestli jste nemocní a taky vám neřekne, jestli to, co máte, vás udělá nemocným. Takže tady, podle samotného vynálezce PCR, PCR není schopno a taky by nemělo být použito jako test k diagnostice pro určení pozitivního nebo negativního výsledku testu.

Nicméně toto je celosvětově standardní test k diagnostice. Pak na základě výsledků těchto testů vlády uvalují „1984“ restrikce ve světě. Pro mě to vypadá jako podvod. Co by Kary Mullis řekl dnes o PCR, který je užíván jako test pro COVID? Bohužel, to se nikdy nedozvíme, protože Mullis zemřel ve věku 74 let, 7. srpna 2019, těsně před vypuknutím covidu. Oficiální příčina smrti je pneumonie. Ale mohli bychom odhadnout, co by Mullis mohl říct na základě toho, co řekl v minulosti o AIDS a HIV.

Kary Mullis: Poprvé, když jsem to opravdu zpochybnil bylo, když jsem pracoval na projektu, kde jsme měřili HIV v krvi lidí. Na tomto místě, které se jmenovalo Specializační laboratoř v Santa Monice. Byl jsem tam konzultant a chodil jsem tam třikrát do měsíce. Dělali jsme na tom a v jistý moment jsme potřebovali grant od NIH (National Institutes of Health), a já to musel sepsat.

První řádek byl: HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Napsal jsem to a řekl jsem si… potřebuji studii. Nějakou studii jako referenci toho tvrzení. Protože, když děláte vědecké tvrzení, je to fakt. Musíte prokázat, jak jste k němu došli. Dáte malou jednotku, jestli to je první tvrzení, na konec dokumentu dáte malou jedničku a napíšete, že tady je studie od někoho, která popisuje, proč je ta teze pravdivá. Tak jsem přemýšlel, která to je studie? Koho se zeptám, abych ji našel? A tak jsem hledal, zeptal jsem se několika virologů ve firmě.

Řekli mi, že k tomu nemusím mít referenci. Ale já k tomu musím mít referenci, protože nevím, odkud to přišlo. Jak to mám vědět? A ukázalo se, že to nikdo neví. Nebyla vědecká reference, jako studie, kterou by někdo udělal s experimentálními daty v ní, logickou diskuzi, která říká: podle tohoto víme, že HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Nic takového tam nebylo. Nic.

Tazatel: Mohl byste mi říct o vaší zkušenosti, když jste poprvé potkal Luca Montagniera a zeptal jste se ho, jestli má referenci pro HIV, jelikož on je ten, co…

Kary Mullis: V době, kdy jsem potkal Luc Montagniera, jsem už potkal řadu výzkumníků AIDS. Vždy jsem k nim přišel, když mluvili, jako kdyby znali HIV a AIDS. Vždy jsem potom za nimi přijel a řekl jsem: „Kde můžu najít vědeckou referenci, kterou bych mohl použít pro…” pamatujete, řekl jsem, že mám větu ´HIV je pravděpodobnou příčinou AIDS´ a potřeboval jsem to podložit něčím předtím, než to napíšu a odevzdám.

Šel jsem a zeptal jsem se hodně lidí. Nemohl jsem to najít. Nejdříve jsem hledal v počítačovém vyhledávači. Pak jsem si řekl, že musí existovat někdo, kdo to ví. Půjdu za experty a zeptám se jich. Tak jsem se ptal jednoho odborníka po druhém a nikdo z nich ji neměl. Nikdo. A začal jsem se opravdu bát. To bylo poprvé, kdy jsem si řekl: „Oni to nevědí. Nikdo to opravdu neví.“ Tohle celé je velká lež. To je absurdní.

Ale Luc Montagnier přijel na speciální seminář v San Diego, kde stará přítelkyně Roberta Galla, Flossie Wong-Staal, otevírala Oddělení výzkumu AIDS v San Diego. Spousta zainteresovaných peněz. A měli tam Montagniera, který měl řeč. Pak si zašli na jídlo a já pak přišel za Montagnierem a řekl jsem: „Dr. Montagnier, nemohu najít referenci k tvrzeni, že HIV je pravděpodobná příčina AIDS. Jsem si jist, že mi můžete pomoct.“ A on věděl, že by mi pravděpodobně měl umět pomoct. Řekl: „Proč necitujete tuto novou práci?”

A slovem nová mínil něco, co vyšlo tento rok. „Tuto novou práci o viru, který může zabít opice.“ Myslím, že to nebyly opice, ale něco vztahující se k opicím, nějaké malé opici. Já si to přečetl a řekl si, to ne. Mělo mi to dát modelový systém ke studování AIDS. Někdo zjistil, že nějaký druh retroviru se přenášel tam a zpátky mezi různými savci a na konci byl dán šimpanzům, což je zabilo. Zabil je v průběhu týdne.

To nebylo vůbec podobné AIDS. Ten vás nezabije za týden. To je absolutně absurdní. Řekl jsem: „Četl jsem tu studii a neviděl jsem v ní žádnou spojitost s AIDS. Nemyslím… Ja to nechci použít jako referenci.“ Nevím, co přesně řekl, ale odešel pryč. Předtím, než mi řekl o té studii, mi řekl, co kdybych použil zprávu z NIH, CDC. Řekl jsem, na tu jsem se díval, ale to není vědecká práce. Pak řekl, co tato jiná práce. Tato práce, která vyšla jenom zhruba před měsícem. Mnoho zdrojů sdílelo tuto práci, ale to byl úplný nesmysl.

To bylo jako, když dostanete 2 miliony dolarů, můžete přijít na to, jak zabít primáta s retrovirem. A co? To nemá nic společného s AIDS. Nevypadalo to jako AIDS, nesmrdělo to jako AIDS, nebyl to AIDS. To byl retrovirus, který mohl zabít šimpanze. A co? Nic víc jsem z něj nedostal a on pak odešel. A lidé, kteří stáli kolem, kteří byli jeho kolegové, se na něj podívali, jako kdyby měl dát lepší odpověď než tuto. Ale on nemohl. Proto se otočil a odkráčel. Já jsem si opravdu myslel, že bude mít odpověď. Opravdu jsem si to myslel.

To byla má poslední… byl jsem na hraně víry v systém. Ale myslel jsem si: Montagnier bude vědět, proč si myslí, že HIV způsobuje AIDS. Bude to vědět a řekne mi: Kvůli této studii. Ale on ji neměl. Nikdo z těch lidí ji neměl. Proto jsou tak divní. Proto nechtějí, aby lidi jako já za nimi chodili a ptali se je na tento druh otázek. Jsou ochotní zajít daleko, aby se těm otázkám vyhnuli. Jsou bez důkazu. Nechtěl bych tam být s nimi.

Spiro: Téměř mrazící slova na konci od Mullise. Nechtějí, aby lidi jak je on, vítěz Nobelovy ceny, jim pokládali otázky. A jsou ochotní zajít daleko, aby se jim vyhnuli. Mullis byl vskutku trnem v oku během HIV-AIDS debaty. Mluvil velmi otevřeně o lidech, jako je Dr. Fauci. Tady je citát od Mullise o Faucim z dlouhého, ale fantastického článku nazvaného „Byl COVID-19 test udělán, aby detekoval virus?“. Cituji: „ABC by si měla promluvit s Faucim a Galloem a ukázat jim, že to jsou pitomci, což bych zvládnul během 10 minut.”

Aniž bych Mullise znal, musím přiznat, že ho mám rád. Mám malou obavu v mé mysli z mého úhlu pohledu, že kdyby dnes žil, lidi, kteří jsou dnes u moci, by nemohli používat PCR, aby udržovali tuto vykonstruovanou krizi tím způsobem, kterým to dělají právě teď. Byl trnem v oku tehdy a jsem si jistý, že by byl ještě větším trnem v oku teď. Tohle u mě zvedá podezření s ohledem k načasování jeho smrti jenom týdny před vypuknutím epidemie, bez neúcty k jeho rodině. V tomto momentě nemám důkaz, abych to prokázal.


Jestli se Vám líbí překlady, ocením jakoukouliv podporu na tvorbu překladů a udržení chodu tohoto projektu. Děkuji.


Načasování vznáší otázky, které by se měly prošetřit. Teď vám ukážu několik víc klipů. Některé mi lidé zaslali, některé byly vytvořeny ostatními lidmi, a ukazují, jak se manipuluje a několik příkladů doktorů poukazující na lži.

Prof. Chris Whitty: Začneme se souhrnnou mírou z hlediska potvrzených případů. Jak můžete vidět na tomto grafu, čísla se zvyšují a to rapidně.

Dr. Richard Ennos: Test, který máme na virus, nám neříká, jestli v sobě máme aktivní virus. V médiích se tomu říká případ.

SkyNews: Velká Británie zaznamenala téměř 3000 nových případů koronaviru.

Matt Hancock: Zvyšující se počet případů, které jsme dnes viděli, je znepokojující.

Dr. Tim O´Shea:Případ je, když někdo onemocní z nemoci. To je něco úplně jiného než pozitivní test.

Dr. Richard Ennos: To není vůbec případ. To je jen, že můžeme detekovat, že někdy v minulosti měl člověk virovou infekci, ale pravděpodobně do této doby byla odstraněna.

Dr. Fauci: I kdyby byl asymptomatický přenos, v celé historii respiračních vírů jakéhokoliv typu asymptomatický přenos nebyl nikdy hnací silou epidemií.

B. Johnson: Nesmíte se sociálně setkávat v skupinách větších než 6 lidí. V opačném případě budete porušovat zákon.

Dr. Richard Ennos: Nebylo to počítáno jako míra úmrtnosti z infekce. Když chytnete infekci, pravděpodobnost úmrtí je 0.3%. To tedy znamená, že 99.7 % lidí přežije. 80 % lidí, kteří dostanou tento virus, budou naprosto bez příznaků. Z těch, co chytí virus, mnoho průběhů bude lehkých jako v případě chřipky. Pro ty, kteří jsou hospitalizováni, máme velmi dobrou léčbu.

B. Johnson: Kdokoliv, kdo porušuje zákon, riskuje být rozehnán, pokutován a možná uvězněn. Jako váš premiér musím dělat, co je nutné k zastavení šíření viru, a zachránit životy.

Dr. Richard Ennos: Reakce vlády způsobí více úmrtí teď a způsobí o mnoho víc úmrtí v budoucnosti, než samotný virus.

Spiro: Pozitivní testy nejsou případy. Velmi podstatné k zapamatování. Myslím si, že mnozí budou souhlasit, že odpověď je horší než samotná krize. Teď je tady Dr. Thomas Cowan analyzující PCR test a jak může být využit k manipulaci krize.

Dr. Cowan: Test se jmenuje RT PCR test. Je také známý jako test virové zátěže. Jedná se o zastupující test. Byl vyvinut mužem jmenujícím se Kary Mullis, který byl oceněn Nobelovou cenou za chemii za vyvinutí techniky tohoto testu. Řekl velmi konkrétně, že nemůžete použít tento test k dokázání infekční ideologie ani k diagnostice infekční nemoci.

Co je samozřejmě zajímavé, protože když ho nemůžete použít k diagnostice infekční nemoci, nadnáší to otázku, k čemu ho můžete použít? Nechte mě tady vrátit se k tomu, co znamená zastupující test. Protože to je velmi podstatné k porozumění situace, v které se nacházíme. Zastupující test znamená, že v situaci, kdy se snažíte dokázat kauzalitu, musíte mít test zlatého standardu. A ty postuláty jako u meningokoka, to je test zlatého standardu, na který se dá spolehnout v 100 % případů. Nemůžete použít zastupující test k dokázaní čehokoliv. A to je to, co se děje s tímto testem. Takže co je zastupující test? Takže pamatujte si, že nemáme zlatý standard. Nemáme izolaci, purifikaci, reinfekci. Nemáme viremii, nemáme milióny kopií demonstrované elektronovým mikroskopem. My ve skutečnosti netušíme, kdo má tuto koronavirovou nemoc.

Takže vezmou kousek koronaviru, toho nového, který našli. Má novou RNA sekvenci, která předtím nebyla nalezena. Vezmou jednu z těch sekvencí, o které říkají, že je pro ten konkrétní virus unikátní a udělají něco, co nazývají amplifikace/zvětšení. To znamená, že ve vaší krvi máte jednu kopii této sekvence, která je příliš malá, nemůžete ji najít. Tak ji stimulujete. A to je to, co Kary Mullis vymyslel. Stimulujete ji a získáte dvě kopie – to je jeden cyklus. Uděláte čtyři kopie. To je druhý cyklus. Uděláte 2 na 20. kopií… ať je to jakékoliv číslo. To je 20 cyklů.

Tímto testem zjistíte, že když použijete zhruba 36 cyklů, tak uvidíte změnu barvy, co vám řekne pozitivitu. Když uděláte 35 cyklů a je to stále příliš malé k vidění, tak uděláte 36. cyklus, začínáte to vidět, ale dostáváte falešné negativity. I když nevíte, co je falešná negativita, protože to nemáte s čím porovnat. Pak jich uděláte 37 a začnete to vidět. 5 % lidí bude mít příznaky.

A řeknete, že to je to číslo. Tady to ale začne být zajímavé. Když uděláte 40 cyklů, začnete vidět mnohem více pozitivních výsledků. Tady je něco dalšího k pochopení. Když uděláte 60 cyklů, takže když to opakovaně amplifikujete, stane se to pozitivní u 100 % lidí. Nechte mě to zopakovat. Když to amplifikujete 60x, bude to pozitivní u všech. To znamená, že každý má tento kousek RNA někde ve svých buňkách, genomu, někde ve svých sekrecích. Stačí vám ten vzorek dostatečně amplifikovat.

Problém je, že nevíme, kolik tam je falešných pozitiv nebo falešných negativ, protože to nemáme s čím porovnat. A všechny biologické testy mají falešné pozitivity, tak když testujete 30 milionů lidí a máte míru 1 % falešné pozitivity, tak 300 000 lidí budou, podle definice, testováni pozitivně a máte epidemii. Když chcete demonstrovat, že epidemie se zlepšila, stačí vám akorát snížit počet cyklů amplifikace na 35, a pak najednou můžete říct, že váš vitamín C, vakcína nebo hydroxychlorochin či cokoliv jiného fungovalo, a teď už více lidí netestuje pozitivně. To je podvod s problémy a to je problém. A bohužel jelikož každá země má svůj standard z hlediska počtu cyklů tohoto testu, tak uvidíte velmi různá čísla vycházející z různých míst v závislosti na počtu amplifikačních cyklů, podle kterého standardizují svůj test. Doufám, že každý pochopil pointu, že toto je šílená situace. Vskutku šílená situace. Podle mě vymyšlená krize.

Spiro: Dr. Cowan nadnesl dva zásadní poznatky: v závislosti na počtu amplifikací můžete ovlivnit pozitivní nebo negativní výsledky. Proto můžete mít velmi vysokou míru amplifikace v číslech, a proto budete mít vysokou míru pozitivity v případech nebo v testech, že? Pak uvedete vakcínu a snížíte míru amplifikace v testech a získáte méně pozitivních případů. A voila, máte efektivní vakcínu. Tento poslední klip je od floridského guvernéra Rona DeSantise, kde mluví s doktorem o testování, kontaktním trasování a lock-downech.

Mimochodem guvernér DeSantis dříve řekl, že Florida už znovu nebude mít lock-down, pokud bude guvernérem. Kéž by můj guvernér řekl totéž. Všeobecné testování a PCR testování.

Guvernér DeSantis: Jestli se mají testovat asymptomatičtí lidé, jenom symptomatičtí, kolik kontaktů. Dr. Bhattacharyo, co je to asymptomatické testování PCR testem? Ale hlavně, jedna z věcí řečena New York Times v článku z asi před měsíce, týkající se zkoumání výsledků testů v New Yorku, Nevadě a Massachusetts, kde zjistili, že protože PCR testy jsou tak citlivé, tak až 90 % pozitiv neidentifikovalo živý infekční virus.

Myslím si, že vyšly další studie, vím, že oxfordské Centrum pro důkazní medicínu říká, že když máte tak vysokou citlivost, tak neexistuje žádná garance, že vůbec identifikujete živý virus. Za prvé, co to znamená pro testování a počet případů? A za druhé: Zdá se mi, že když jste testování pozitivně bez symptomů velmi citlivým PCR testem, a ani vám nemohou říct, jestli jste infekční, posíláme do karantény pravděpodobně stovky tisíc nebo miliony lidí, kteří ani nejsou nakažliví. Myslím si, že to má opravdu vysoké náklady pro společnost, a moc se o tom nemluví.

Dr. Bhattacharya: Hlavní bod PCR technologie, která je podle mě podstatná pro tuto diskuzi, je ta, že vlastně duplikujete genetický materiál, když je přítomný virus. Když máte velmi malé množství viru, nebo když je to virový fragment z toho, že vaše tělo úspěšně virus napadlo, pak to, co amplifikujete, není něco, co by pro vás nebo ostatní představovalo riziko. Takže vy jste asymptomatičtí, jste PCR pozitivní. Není to falešná pozitivita v technickém smyslu, ale ve funkčním smyslu to je falešná pozitivita. Logicky to je falešná pozitivita.

Já vás nenakazím, i když jsem PCR pozitivní, protože to bylo tak mockrát zduplikováno, aby to dosáhlo bodu, že z toho můžeme vyvodit, že tam nebylo přítomno velké množství genetického materiálu viru. Myslím, že máte pravdu, když poukazujete na náklady toho, když to spojíte s kontaktním trasováním, izolací a karanténováním. V podstatě dáváme lidi do karantén na základě PCR testů, které jsou funkčně falešně pozitivní. Ti lidé by neměli efekt na rozšíření nemoci, protože nejsou infekční. Zároveň taky i oni zaplatí vysokou cenu. Má to i jinou cenu.

Dělá to lidi méně ochotné spolupracovat se kontaktním trasováním, protože znají cenu. Když mě sledují jako kontakt a zeptají se mě, s kým jsem se potkal, vím, že když řeknu, že jsem se potkal se svými kamarády, budou čelit karanténě tak jako já. Když je možné, že je to funkčně falešně pozitivní výsledek, tak jim bezdůvodně způsobují náklady. Myslím, že LA Time Story uvedla, že 60 % lidí, kteří jsou kontaktováni, když byli dotazováni ohledně kontaktů, tak nespolupracovali. Můžete vidět proč. Cena nabonzování vašeho kamaráda je enormní.

Spiro: Cena je enormní a má to vliv na miliardy lidí na světě. Existuje mnoho víc videí od doktorů a expertů, které jsem mohl zahrnout, ale myslím, že jste podstatu pochopili. Jak jsem zdokumentoval v mnohých minulých zprávách, myslím si, že toto je část větší agendy a toto je vykonstruovaná krize. Ale je to mechanismus, to je stroj, jak změnit tento stávající systém kontroly v nový a vylepšený systém digitální kontroly. Okno příležitosti pro změnu kurzu se zmenšuje víc a víc každým dnem. Jsem přesvědčen, že toto je nejpodstatnější čas našeho života, a určující bod v historii, který určí budoucnost lidstva. Doufám, že tohle video bylo pro vás užitečné. Pro activist.com, já jsem Spiro, děkuji za sledování.

Překlad: David Formánek

Zdroj/Source

 12,832 Zhlédnuto

Přepis:

Co je smrt? Naše materialistická věda omezuje vše na hmotu. Západní materialistická věda říká, že jsme jen maso, jen naše tělo. Takže když mozek zemře, je to konec vědomí, není žádný posmrtný život, není žádná duše, jen shnijeme a zmizíme. Ale ve skutečnosti spousta upřímných vědců by měla přiznat, že vědomí je největší záhada ve vědě.

A že nevíme, jak přesně funguje. Mozek v tom má nějakou roli, ale nevíme přesně jak. Pokud věříte, že mozek generuje vědomí, tak jako generátor tvoří elektřinu, tak samozřejmě nemůžete věřit v posmrtný život. Když se generátor rozbije, vědomí zmizí. Stejně tak je možné, a nic ve vědě to nevyvrací, že vztah mezi mozkem a vědomím je spíše jako vztah mezi TV signálem a televizí.

Pokud se televize rozbije, TV signál tam stále je. Tohle je paradigma všech duchovních tradic, že jsme nesmrtelné duše, které jsou dočasně inkarnované v těchto fyzických formách, abychom se učili, rostli a vyvíjeli se. Pokud tuto záhadu chceme rozluštit, neměli bychom se obracet na materialistické redukcionistické vědce. Nemají k tomu co říct.

Raději pojďme ke starým Egypťanům, kde jejich nejlepší myslitelé se 3000 let zabývali problematikou smrti a toho, jak bychom měli žít svůj život, abychom se připravili na to, čemu po smrti budeme čelit. Staří Egypťané svoje představy vyobrazovali transcendentálním uměním, které se nás dodnes emočně dotýká. Došli k několika velmi specifickým závěrům, že duše přežívá smrt, a že budeme hnáni k zodpovědnosti za každou myšlenku, čin a skutek, který jsme prožili. Tak abychom brali tuto drahocennou příležitost, žít v lidském těle, vážně, a co nejvíce ji využili. Když staří Egypťané zkoumali záhadu smrti, nepoužívali jen svoji představivost, ale velmi si cenili snů.

Nyní se ví, že používali vizionářské rostliny jako halucinogenní modré lekníny. Je zajímavé, že staroegyptský strom života se v poslední době identifikoval jako Akácie arabská, která obsahuje vysoké množství DMT – dimethyltryptaminu, což je stejná aktivní látka obsažená v ayahuasce. Je těžké si představit společnost více odlišnou od společnosti starého Egypta, než je naše současná společnost. V této společnosti nenávidíme vizionářské stavy. Pokud někoho chceme urazit, nazveme ho snílkem.

Ve starých společnostech to byla chvála. Vytvořili jsme si rozsáhlé struktury ozbrojené byrokracie, která naruší naše soukromí, která nás zatknou a pošlou do vězení, někdy na celé roky za vlastnění i malého množství psilocybinu nebo látek jako DMT, ať už v kouřitelné formě nebo ve formě ayahuascy. Je ironií, že nyní víme, že DMT je přirozený mozkový hormon.

Všichni ho ve svém těle máme. Akorát jeho funkce je kvůli nedostatku výzkumu neznámá. Není to tak, že naše společnost je v zásadě proti změněným stavům vědomí. Miliardy dolarů vydělává zvrhlé společenství psychiatrů a farmaceutického průmyslu přehnaným předepisováním léků k řízení tzv. syndromů jako deprese, nebo porucha pozornosti u dospívajících. V naší společnosti máme milostný vztah s alkoholem. Oslavujeme tuto nejnudnější drogu navzdory jeho otřesným důsledkům, které často způsobuje.

Samozřejmě milujeme naše stimulanty jako čaj, kávu, energetické nápoje, cukr. Celý průmysl je vytvořen kolem těchto látek, které si lidé cení za to, jak mění vědomí. Všechny tyto schválené změněné stavy vědomí mají společné to, že žádný z nich není v rozporu se základním stavem vědomí, který je hodnocen naší společností, který bych nazval bdělý, problémy řešící stav vědomí, který je dobrý pro všednější aspekty vědy, pro války, pro obchod a politiku, ale podle mě si všichni uvědomují, že slib společnosti, která je převážně založená na tomto stavu vědomí, se prokázal jako prázdný. A že tento model už nefunguje. Je v každém možném smyslu rozbitý.

Potřebujeme naléhavě najít něco na jeho náhradu. Obrovské problémy s globálním znečišťováním, které vznikly z následování zisku, hrůzy šíření jaderných zbraní, skutečnost toho, že miliony lidí každou noc chodí spát hladoví… že nedokážeme ani vyřešit tento problém navzdory našemu bdělému, problémy řešícímu stavu vědomí. Podívejte, co se děje v Amazonii, v plících naší planety. v tomto drahocenném domově biodiverzitě. Deštný prales se kácí a nahrazuje plantážemi na pěstování sóji, abychom mohli krmit dobytek, abychom všichni mohli jíst hamburgery. Pouze skutečně šílený globální stav vědomí by mohl dovolit takovou hrůzu. Během irácké války jsem si dělal výpočty.

Zdá se, že náklady za šest měsíců irácké války by navždy vyřešily problémy v Amazonii. Stačily by na kompenzaci lidí v Amazonu, aby se nemusel pokácet žádný další strom. Takové rozhodnutí ale jako globální komunita nedokážeme udělat. Můžeme utrácet bezpočet miliard na války, hněv, strach, podezřívání, rozdělování, ale nedokážeme vyvinout společné úsilí k záchraně plic naší planety.

To je možná důvod, proč amazonští šamani nyní podnikají takovou opačnou misionářskou aktivitu. Když jsem se šamanů ptal na nemoc západu, odpověděli mi: Je to prosté. Přerušili jste svoje spojení s duchem. Pokud se znovu nespojíte s duchem, a neučiníte tak brzy, celý domeček z karet se zřítí na vaši a naši hlavu. Ať už správně nebo chybně, jsou přesvědčeni, že ayahuasca je lékem na tu nemoc. Spoustu lidí to nyní volá do Amazonie, aby zkusili ayahuascu.

A šamani cestují po celém západě a nabízí tento nápoj často na vlastní riziko, aby pomohli ke změně vědomí. Je pravda, že univerzální poselství ayahuascy spočívá v posvátné, magické, okouzlené a nekonečně cenné podstatě života na Zemi. A jak je materiální a duchovní sféra navzájem propojená. Pokud s ayahuascou dlouho pracujete, není možné nebýt hluboce ovlivněn tímto poselstvím. A nezapomínejme, že ayahuasca není sama. Je součástí dávného, celosvětového systému cílené, opatrné a zodpovědné změny vědomí.

Badatelé v poslední době zjistili, že nápoj kykeon ve starověkém Řecku byl zcela určitě psychedelický odvar, který klidně mohl být odvar založený na houbě muchomůrka červená. V staroegyptském stromu života máme DMT. Máme spoustu kultur, kde šamanismus přežil. To vše je o stavu vědomí, který nám má pomoct najít vyváženou harmonii. Staří Egypťané by to nazvali Ma’at s vesmírem a uvědomovat si, že tady na Zemi, zatímco jsme ponořeni ve hmotě, jsme v podstatě na duchovní cestě k růstu a zdokonalení duše.

Cesta, která se může vrátit k samotnému původu toho, co nás udělalo lidmi. Stojím tady a opírám se o těžce vydobyté právo na svobodu projevu a volám po dalším právu na uznání, a to je právo na suverenitu nad vědomím. V naší společnosti probíhá válka o vědomí a pokud nám nebude dovoleno dělat suverénní rozhodnutí o tom, co chceme vlastním vědomím zažívat, při čemž nijak neškodíme druhým, včetně rozhodnutí zodpovědně používat starověké a posvátné vizionářské rostliny, tak nemůžeme tvrdit, že jsme svobodní.

Je zbytečné podstrkovat naši formu demokracie druhým, zatímco živíme tuto hnilobu v jádru společnosti, a pokud nedovolíme individuální svobodu vědomí. Je možné, že si odpíráme další zásadní krok v naší vlastní evoluci tím, že tomuto současnému stavu dovolujeme, aby pokračoval. Kdo ví, třeba tak i našemu nesmrtelnému osudu…

Překlad: David Formánek

https://grahamhancock.com/

 2,420 Zhlédnuto