Vaše otázka souvisí s několika věcmi. První je, počet ohlášených případů, které se ohlašují jako bezpříznakové. Z několika zemí slyšíme, že určité procento z nich nemají příznaky, nebo že jsou ve fázi před příznaky, což znamená, že vážnější příznaky se projeví až za pár dní. Když se zeměmi mluvíme o tom, jak tyto bezpříznakové případy identifikují, mnohé z nich se identifikují sledováním kontaktů, což je, co chceme vidět. Máte známý případ, zjistíte jeho kontakty, ty už jsou snad v karanténě, někteří z nich jsou testovaní, a pak identifikujete ty, kteří nemají žádné příznaky nebo mají mírné příznaky.

Když se ptáme, kolik z nich bylo skutečně bezpříznakových, zjišťujeme, že mnoho z nich mají velmi mírné nemoci, které nemají příznaky „covidu”, což znamená, že možná ještě nedostali horečku, možná neměli vážný kašel nebo dušnost. Ale někteří z nich mohou mít mírné onemocnění. Každopádně víme, že někteří lidé mohou být bez příznaků a testovat pozitivně.

Druhá část vaší otázky je, jaké procento bezpříznakových jedinců přenáší virus? Tyto jedince je třeba velmi pozorně sledovat. Od chvíle, kdy jsou identifikovaní, a sledovat druhotné přenosy. Máme několik zpráv ze zemí, které provádí velmi detailní kontaktní sledování, sledují bezpříznakové jedince, sledují jejich kontakty a zjišťují, že druhotný přenos je velmi vzácný. O velké části z toho se v literatuře nepíše.

Ze zveřejněných publikací, jako je ta ze Singapuru, kde zkoumali zařízení dlouhodobého pobytu, studovali přenos v rámci domácností, kdy jedince v průběhu času sledujete a zjišťujete, kolik z nich virus přenáší dál. Tato data neustále zkoumáme a snažíme se získat více informací ze zemí, abychom na tuto otázku odpověděli. Zdá se, že je vzácné, aby někdo bez příznaků nakazil někoho druhého.

Chceme se zaměřit na sledování jedinců, co mají příznaky. Pokud bychom sledovali všechny příznakové jedince, protože víme, že jde o respirační patogen, který se šíří infekčními kapkami, pokud bychom sledovali všechny příznakové případy a izolovali je, vyhledali jejich kontakty a dali je do karantény, drasticky bychom snížili… ráda bych uvedla, jak moc by šíření kleslo.

Šlo by ale o zásadní pokles v šíření. Pokud bychom se na to zaměřili, dokázali bychom významně potlačit šíření. Ale ze současných dat se zdá, že je vzácné, aby bezpříznakový člověk přenesl virus na někoho jiného.

Překlad: David Formánek

 1,187 Zhlédnuto